කෙප්පාපිලව් පිපිරීමෙන් හානියක් නැහැ

Jul 05, 2019 09.22am
feature-top
මුලතිව්, කෙප්පාපිලව්හී වගා භූමියක් සදහා ගම්වාසීන් විසින් හේනකට ගිනි තැබූ අවස්ථාවේ එහි තිබූ පැරණි පුපුරණ ද්‍රව්‍යයක් විනාශ වී ඇතැයි යුද්ධ හමුදාව මාධ්‍ය ඒකකය පවසයි.

සිද්ධියෙන් කිහිවෙකුටක් හානියක් නැති අතර සිද්ධිය සම්බන්ධ වැඩිදුර විමර්ශන ක්‍රියාත්මකයි.උපුටා ගැනීම දිනමිණ පුවත් පත ඇසුරෙනි

More News »