ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියාවලට සැක 2289ක් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා

Jun 04, 2019 09.30am
feature-top
පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක පොලිස් අධිකාරී රුවන් ගුණසේකර

අප්‍රේල් 21 ප්‍රහාරයට අදාළව අත්අඩංගුවට ගත් හා ඉන්පසුව දිවයින පුරා සිදුකළ මෙහෙයුම් හා වයඹ හා තවත් ප්‍රදේශ කිහිපයක සිදුකළ ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියා හේතුවෙන් අත්අඩංගුවට ගත් සමස්ත සැකකරුවන් ගණන 2289ක් බව පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක පොලිස් අධිකාරී රුවන් ගුණසේකර මහතා පවසයි.

මේ සැකකරුවන් අතර සිංහල 330ක්ද දමිළ 139ක්ද මුස්ලිම් 1820ක්ද වෙතැයි ඒ මහතා කීය.

මේ අය අතර අධිකරණයට ඉදිරිපත් කර මේ වන විට රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කර සිටින පුද්ගලයන් ගණන 423කි. එම පිරිස ජාතීන් අනුව සිංහල 52ක්ද දමිළ 13ක්ද මුස්ලිම් 358ක්ද වෙති.

මේ වන විට රැදවුම් නියෝග මත ඒ ඒ පොලිස් ස්ථානවල හෝ අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව තුළ හා ත්‍රස්තවාදී විමර්ෂණ කොට්ඨාසයේ රදවාගෙන තබාගෙන සිටින සැකකරුවන් ගණන 211කි.ඒ අතර සිංහල 09ක්ද දමිල 01ක්ද මුස්ලිම් 201ක්ද වේ.

මෙසේ අත්අඩංගුවට ගන්නා ලද සැකකරුවන් 2289 අතුරෙන් අධිකරණවලට ඉදිරිපත් කිරීමෙන් පසු නෛතික රාමුව තුළ පොලිස් ස්ථාන මඟින් ඇප ලබාදුන් සැකකරුවන් ගණන 1655කි. ඒ අතර සිංහල 269ක්ද දමිළ 125ක්ද මුස්ලිම් 1261ක්ද වෙති.

ඒ අනුව සිංහල 330 දෙනෙක් අත්ඩංගුවට ගෙන ඉන් 269ක් අධිකරණයට හෝ පොලීසිය මගින් ඇප ලබාදී ඇත. 61 දෙනෙකු රක්ෂිත බන්ධනාගාර ගත කර හෝ පොලිස් ස්ථානවල රැදවුම් නියෝග මත රදවා ගෙන සිටී.

දමිළ 139ක් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත. ඉන් 125 දෙනෙකුට මේ වන විට අධිකරණය හෝ පොලීසිය මඟින් ඇප ලබාදී ඇත. 14 දෙනෙකු රක්ෂිත බන්ධනාගාර ගත කර හෝ පොලිස් ස්ථානවල රැදවුම් නියෝ ග මත රදවා ගෙන සිටී.

මේ වන විට මුස්ලිම් 1820ක් අත්අඩගුවේ පසු වෙන අතර එයින් 1261ක් ඇප මත මුදා හැර ඇති අතර 559ක් රක්ෂිත බන්ධනාගාර ගත කර හෝ පොලිස් ස්ථානවල රැදවුම් නියෝග මත රඳවා තබාගෙන සිටී.

අත්අඩංගුවට ගත් පිරිස ත්‍රස්තවාදී වැළැක්වීමේ පනත යටතේ තිබෙන ප්‍රතිපාදන අනුව අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙන ගණන 213කි. ඒ අතර සිංහල 66ක්ද දමිළ 06ක්ද මුස්ලිම් 141ක්ද වෙති.

සිවිල් හා දේශපාලන අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ ජාත්‍යන්තර සම්මුතිය (Iccpr Act) පනත යටතේ අත්ඩංගුවට ගත් සැකකරුවන් 72කි. ඒ අතර සිංහල 45ක්ද දමිළ 01ක්ද මුස්ලිම් 26ක්ද වෙති.

මීට අමතරව සාමාන්‍ය නීතිය යටතේ අත්අඩගුවට ගන්නා ලද සැකකරුවන් 1429කි. සිංහල 188,දමිළ 120,මුස්ලිම් 1121ක්ද වෙති.

උපුටා ගැනීම දිනමිණ පුවත් පත ඇසුරෙනි

More News »