එන්ටර්ප්‍රයිස් ශ්‍රී ලංකා වෙතින් මිලියන 320කට අධික ව්‍යාපාරික ණය

May 31, 2019 09.41am
feature-top
කුඩා පරිමාණ තරුණ ව්‍යවසායකයන් නඟා සිටුවමින් ජාතික ආර්ථිකය ශක්තිමත් කිරීම සඳහා රජය ක්‍රියාත්මක කරන එන්ටර්ප්‍රයිස් ශ්‍රී ලංකා වැඩසටහන යටතේ ලංකා බැංකුවෙන් ඊයේ (30) වන විට රුපියල් මිලියන 320කට අධික ව්‍යවසායක ණය ලබා දීමට කටයුතු කර තිබේ.

ලංකා බැංකුවේ තුරුණු දිරිය ණය ව්‍යාපෘතිය යටතේ එම ණය ලබා දීම සිදු කරන අතර, තරුණ ව්‍යාවසායකයන් 777 දෙනකු අතර මෙම මුදල බෙදී ගොස් ඇත.

ලංකා බැංකුව ඊයේ (30) ඉදිරිපත් කළ නවතම ප්‍රගති සමාලෝචන වාර්තාව මඟින් මෙම තොරතුරු දක්වා තිබිණි.

මේ වන විට තුරුණු දිරිය ණය යෝජනා ක්‍ර‍මය මගින් සියලුම දිස්ත්‍රික්ක ආවරණය වන පරිදි ව්‍යවසායක ණය ලබා දී ඇති අතර රට පුරා විසිරී සිටින තරුණ ව්‍යවසායක පිරිස් දිනෙන් දින ණය ව්‍යාපෘතිය සමඟ අත්වැල් බැඳ ගනිමින් සිටිති. පළාත් මට්ටමින් සබරගමුව පළාත වැඩිම ව්‍යවසායක ණය ප්‍රමාණයක් නිකුත් කර තිබෙන අතර එය මේ මස අවසන් වන විට 148 ක් දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති බව ලංකා බැංකුවේ නවතම ප්‍රගති වාර්තාවේ තොරුතුරුවල දැක්වේ. එමෙන්ම බස්නාහිර පළාත ණය 112ක් නිකුත් කර දෙවැනි ස්ථානයත්, උතුරු පළාත ණය 109 ක් නිකුත් කර තෙවැනි ස්ථානයත් ලබා ගෙන ඇත. දිස්ත්‍රික්ක අතරින් වැඩිම ණය සංඛ්‍යාවක් රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කය මඟින් නිකුත් කර තිබූ අතර මෙම සතිය වන විට එම ප්‍ර‍මාණය ව්‍යවසායක ණය 118 ක් දක්වා ඉහළ ගොස් තිබුණි.

උපාධියක් හෝ පිළිගත් වෘත්තීය නිපුණතා සහතිකයක් සහිත,වසර 03 කට නොඅඩු කාලයක් ව්‍යාපාරයේ නියැළි සිටින සහ වසර 40 කට නොවැඩි තරුණ ව්‍යවසායකයින් උදෙසා සුරැකුම් හෝ ඇපකරුවන් රහිතව හෝ ලිහිල් ඇප සහිතව අඩු පොලියක් යටතේ ණය පහසුකම් ලබා දෙයි. රට පුරා පිහිටි ලංකා බැංකු ශාඛාවලින් හෝ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල මඟින් මේ පිළිබඳව වැඩිදුර තොරතුරු ලබා ගත හැක.

ලංකා බැංකුවඅග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලයේ ප්‍රතිපත්ති සංවර්ධන කාර්යාලය, ජාතික ප්‍ර‍තිපත්ති, ආර්ථික කටයුතු, නැවැත පදිංචි කිරීම් හා පුනරුත්ථාපන, උතුරු පළාත් සංවර්ධන, වෘත්තීය පුහුණු හා නිපුණතා සංවර්ධන හා යෞවන කටයුතු අමාත්‍යංශයේ මධ්‍යම වැඩසටහන් කළමනාකරණ ඒකයය සහ කුඩා ව්‍යාපාර සංවර්ධන අංශය ඇතුළු මෙරට සියලුම ප්‍රාදේශීය හා දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලවල මැදිහත්වීමෙන් මෙම ණය යෝජනා ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කෙරේ.උපුටා ගැනීම දිනමිණ පුවත් පත ඇසුරෙනි

More News »