පුත්තලමේ 1200කට ඉඩම් ඔප්පු ජනපති අතින් අද

Mar 22, 2019 09.02am
feature-top
පුත්තලමේ ඉඩම් හිමිකම් නොමැති 1200කට නව ඔප්පු හා හිමිකම් පිරිනැමීම “රට වෙනුවෙන් එකට සිටිමු” සමාප්ති උළෙලේ දී ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාගේ සුරතින් හෙට (22) දින සිදුකෙරේ.

රට වෙනුවෙන් එකට සිටිමු ජාතික සංවර්ධන වැඩ සටහනට සමඟාමීව පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කයේ ජනතාව දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ මුහුණ දෙන ඉඩම් ගැටලුවට විසඳුම් දීමේ වැඩ සටහනක් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස 16 පුරාම ක්‍රියාවට නැංවිණි‍.

ඒ අනුව ඉඩම් අමාත්‍යාංශය හා ඉඩම් කොමසාරිස් ජනරාල් දෙපාර්තමේන්තුවේ දායකත්වයෙන් ඉඩම් ගැටලු විසඳා නව ඔප්පු හා හිමිකම් 1200ක් බෙදා දීමට පියවර ගත් බව පුත්තලම දිස්ත්‍රික් ලෙක්ම් කාර්යාලය පැවසීය.

මෙම ඉඩම් ගැටලු විසඳීමේ ජංගම සේවය පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල 16ම ආවරණය වන පරිදි ක්‍රියාත්මක විය. මෙතෙක් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය මඟින් සෘජුව විසඳා ගැනීමට නොහැකි වූ ඉඩම් ගැටලු දහස් ගණනක් දීර්ඝ කාලයක් මුළුල්ලේ හඳුනාගෙන තිබූ නමුත්, එම ගැටලු විසඳීම සඳහා අනෙකුත් රාජ්‍ය ආයතනවල සේවය එකම ස්ථානයක එකම වහලක් යට‍ෙත් දී මහජනතාවට විසඳා දීම සඳහා කටයුතු කිරීමට තිබූ බාධා හඳුනාගෙන “රට වෙනුවෙන් එකට සිටිමු” වැඩසටහන මඟින් අනෙකුත් රාජ්‍ය ආයතනවල සේවය ද ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලවලට ලබාදීම හේතුවෙන් ජනතාවට මෙම විශේෂ ප්‍රතිලාභය ලබාදීමට හැකි වී තිබේ.

රට වෙනුවෙන් එකට සිටිමු ජාතික වැඩ සටහන මඟින් ඉඩම් අමාත්‍යාංශය ඉඩම් කොමසාරිස් දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරීන්ගේ දායකත්වය සෘජුවම ලබාගෙන මෙම සතිය පුරා ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය ක්‍රියාත්මක කළ මෙම වැඩ සටහන මඟින් ඉඩම් හිමිකම් හා ඉඩම් ඔප්පු 1200කට අධික ප්‍රමාණයක ගැටලු විසඳා ජනතාවට සහන ලබාදීමට හැකිවීම මෙම වැඩ සටහන සාර්ථකත්වය බව ඉඩම් කොමසාරිස් ජනරාල් චන්ද්‍රා හේරත් මහත්මිය පැවසුවාය.

ඒෙමන්මමේ සතියේ දී දිස්ත්‍රික්කය පුරා එවැනි ඉඩම් ගැටලු 5000කට අාසන්න ප්‍රමාණයක් විසඳීමට තම දෙපාර්තෙම්න්තුව අපේක්ෂා කරන බව ද අැය ප්‍රකාශ කළාය. මෙම ඉඩම් ගැටලු විසඳීමේ වැඩසටහනට ඉඩම් අමාත්‍යාංශයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරීන්, දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ නිලධාරීන් හා ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ නිලධාරීන් ඒකාබද්ධව කටයුතු කරන බවද අැය පැවසුවාය.උපුටා ගැනීම දිනමිණ පුවත් පත ඇසුරෙනි

More News »