අය-වැය අද

Mar 05, 2019 10.32am
feature-top
නව රැකියා සහ අලුත් ආදායම් ඉපැයීමේ අවස්ථා බහුල කැරෙන, දුප්පත්කම දුරු කිරීමට ඉවහල් වන නව ව්‍යවසායකත්වයන් ගොඩනැංවෙන යෝජනා ඇතුළත් සෑම අතින්ම ජනතාව සවිබල ගැන්වෙන අය - වැයක් මුදල් ඇමැති මංගල සමරවීර මහතා අද (5) පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරනු ඇත.

“ව්‍යවසායකත්ව ශ්‍රී ලංකාවක් බිහි කිරීම” පදනම් කරගනිමින් ජනතාවට දිරියෙන් නැඟී සිටීමට අවශ්‍ය ශක්තිය හා දුප්පතුන්ට රැකවරණය ලබාදෙන යෝජනා රජය සිය පස්වැනි අය - වැයෙන් ඉදිරිපත් කෙරෙයි.

ශ්‍රී ලාංකික සියලු ජනතාවගේ අධ්‍යාපන, සෞඛ්‍ය සහ ජීවනෝපාය වැනි මූලික අවශ්‍යතා සපුරාලීම 2019 අය වැයේ අරමුණ වී තිබේ. අද ඉදිරිපත් කරන අය-වැය මගින් ව්‍යවසායකත්ව ශ්‍රී ලංකා (Enterprise Sri Lanka) වැඩසටහන යටතේ ව්‍යාපාර හා මානව සම්පත් සවිබල ගැන්වීම තවදුරටත් පුළුල් කිරීමට අවශ්‍ය වැඩපිළිවෙළ දියත් කරනු ඇත. දුප්පතුන් පෝෂණය කිරීමේ වැඩපිළිවෙළ තවදුරටත් නංවාලමින් සැමට අවශ්‍ය මූලික පහසුකම් සපුරාලීම මෙම අය වැය යෝජනාවලට ඇතුළත් කර තිබේ.

2019 අයවැයේ සමස්ත රාජ්‍ය වියදම රුපියල් බිලියන 4550ක් වන අතර රාජ්‍ය ආදායම රුපියල් බිලියන 2400 ක් වනු ඇතැයි ගණන් බලා තිබේ. ඒ අනුව මෙවර අය-වැය පරතරය දළ දේශීය නිෂ්පාදිතයෙන් (ද.දේ.නි.) 4.5%ක් පමණ වේ. අය වැය පරතරය 2020 වන විට ද. දේ. නි. යෙන් 3.5% ප්‍රතිශතයක් ලෙස අඩු කර ගැනීම ඉලක්ක කරගෙන කටයුතු කරන මෙම රජය 2015 වසරේ සිට ම ක්‍රම ක්‍රමයෙන් එම ඉලක්කය සපුරා ගනිමින් පවතී. 2015 වසරේ දී 7.6% ක් වූ අය වැය පරතරය 2018 වසරේ දී 5.3% දක්වා අඩු කරන ලදී. 2019 වසරේ දී 4.4% දක්වා තවදුරටත් අඩු කිරීමට කටයුතු කර ඇති අතර ඒ අනුව 2020 දී අය වැය පරතරය අපේක්ෂිත පරිදි දළ දේශීය නිෂ්පාදිතයෙන් 3.5% ක ප්‍රතිශතයකට ළඟා කර ගැනීමට හැකිවනු ඇතැයි අපේක්ෂා කරයි.

තව ද දශක පහක පමණ කාලයකට පසුව අය වැයේ ප්‍රාථමික ශේෂයේ (Primary Balance) ප්‍රථම වරට 2018 වසරේ දී අතිරික්තයක් පැවැති අතර එය 2019 වසරේ දී තවදුරටත් වර්ධනය කර ගැනීමට අපේක්ෂා කෙරේ. ප්‍රාථමික ශේෂයේ වැඩිවීම හේතුවෙන් රාජ්‍ය ආදායමෙන් ණය සේවා කරණය කිරීමට හැකි තත්ත්වයක් උදා වී ඇති බැවින් ණය ගැනීමේ සීමාව ද ස‍ාපේක්ෂව අඩු වනු ඇත. ඒ අනුව 2019 වසරේ දී ණය සේවාකරණය සඳහා වෙන් කර ඇති රුපියල් බිලියන 2200ට සාපේක්ෂව ණය ලබා ගැනීමේ ප්‍රමාණය රුපියල් බිලියන 2079 දක්වා අඩු වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කරයි. අය වැය දෙවැනි වර කියවීමේ විවාදය මාර්තු මස 06 වැනි දින සිට 12 දින දක්වා පැවැත්වෙන අතර එදින සවස්වරුවේ දී දෙවැනි වර කියවීමේ ඡන්ද විමසීම පැවැත්වීමට නියමිතය. අය වැය තෙවැනි වර කියවීමේ කමිටු විවාදය මාර්තු මස 13 වැනිදා සිට අප්‍රේල් මස 05 දා දක්වා පැවැත්වීමෙන් අනතුරුව අප්‍රේල් මස 05 වැනිදා සවස් භාගයේදී අය වැය සඳහා වන අවසන් ඡන්ද විමසීම සිදු කරනු ලැබේ.

 උපුටා ගැනීම දිනමිණ පුවත් පත ඇසුරෙනි

More News »