විභාග කොමසාරිස්ගෙන් පැහැදිලි කිරීමක්

Jan 04, 2019 10.52am
feature-top
අ.පො.ස. උසස් පෙළ විභාගයට පෙනී සිටින අපේකෂකයන් අතුරින් ප්‍රධාන විෂයයන් තුනෙන් දෙකකට S සාමාර්ථ ලබා ගත් අපේක්ෂකයන් හා ඊට ඉහළ ප්‍රතිඵල ලබා ගත් සියලු ම අපේකෂකයන් සඳහා  Z ලකුණ ගණනය කරනු ලබන අතර, Z ලකුණ සඳහන් සෑම අපේකෂයකුගේ ම දිස්ත්‍රික් / දිවයින් තරාව ගණනය කිරීමේ එම අපේක්ෂකයා පාසල් අපේක්ෂකයකු ද නැතහොත් පෞද්ගලික අපේක්ෂකයකු ද යන්න සලකා බලනු නොලැබෙන බවත් විභාග කොමසාරිස් ජනරාල් බී. සනත් පූජිත මහතා සඳහන් කරයි.
 
විශ්වවිද්‍යාලවලට තෝරා ගැනීමේ දී විභාගවලට පෙනී සිටීමේ අවස්ථාව මිස පාසල් අපේක්ෂකයකු හෝ පෞද්ගලික අපේක්ෂකයකු ද යන්න සලකා නොබලන බැවින් මෙම ක්‍රමවේදය මේ දක්වා ම ක්‍රියාත්මක වූ බවද, මෙවර විභාගයේ ද එම පියවරයන් එම ආකාරයට ම ක්‍රියාත්මක වූ බවද ඒ මහතා පෙන්වා දෙයි.
 
'ප්‍රතිඵල නිකුත් කිරීමේදී එක් එක් විෂයධාරා අනුව දිවයිනේ මුල් ස්ථාන හිමිකර ගත් අපේකෂකයන් මාධ්‍ය මඟින් ප්‍රකාශ කිරීම ඔවුන් දිරිගැන්වීමක් ලෙසට සිදුකරනු ලබන්නක් වන අතර, මෙවර විභාගය සඳහා කලා විෂය ධාරාවෙන් ප්‍රථම ස්ථානය හිමිකර ගත් ලයිසියම් ජාත්‍යන්තර පාසලේ ඉගෙනුම ලැබූ පෞද්ගලික අපේක්ෂිකාවක් ලෙස ඉදිරිපත් වූ තුයිඅප්පුආරච්චිගේ දෝන සෙනාදි දම්යා ද අල්විස් ශිෂ්‍යාවයි.
 
කලා විෂයධාරාවේ මුල් ස්ථාන හිමිකර ගත් අපේක්ෂකයන් පිළිබඳ තොරතුරු ලබා දීම අනුව ඇයගේ දිස්ත්‍රික්/ දිවයින්තරාව ප්‍රකාශයට පත් කිරීම අනිවාර්යයෙන් ම සිදුකළ යුත්තක් වන අතර, එලෙස ඇය අධ්‍යාපනය ලැබූ ස්ථානය මුල් කර ගනිමින් ඇයගේ දක්ෂතාවයන් නොසලකාහැරීම ඇයට සිදුකරන බලවත් අසාධාරණයක් මෙන්ම ඇයගේ අයිතිවාසිකම් කඩවීමක් ද වන්නේ ය.
 
මෙම අපේක්ෂිකාව විභාගය සඳහා ඉල්ලුම් කිරීමේදී ඇයගේ අයදුම්පත්‍රයේ ලිපිනය ලෙස ලයිසියම් ජාත්‍යන්තර පාසල පානදුර ලෙස සඳහන් කර තිබූ බැවින් ප්‍රතිඵල නිකුත් කිරීමේදී ද එම තොරතුරු වාර්තා කිරීමට සිදුවිය.
 
මීට පෙර අවස්ථාවලදී ද පෞද්ගලික අපේක්ෂකයන් දිවයිනේ මුල් ස්ථානවලට පැමිණි අවස්ථා දක්නට ලැබෙන අතර, 2013 වර්ෂයේ සිට 2018 වර්ෂය දක්වා මුල් ස්ථාන ලැබූ පෞද්ගලික අපේක්ෂකයන්ගේ නාම ලේඛනයක් ඇමුණුම 01 ලෙස ඉදිරිපත් කරමි.
 
ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාරත්මේන්තුව සියලු ම විභාග අපේක්ෂයන්ට සාධාරණය හා යුක්තිය ඉටු වන පරිදි කටයුතු කිරීමට නෛතික වගකීමකින් බැඳී ඇති ආයතනයක් බැවින් කිසිදු අපේක්ෂකයකුට අයහපතක් හෝ අසාධාරණයක් සිදු නොවන අයුරින් කටයුතු කිරීමට ගත හැකි සෑම ක්‍රියාමාර්ගයක් ම ගනු ලබන බවටත්, එම ක්‍රියාමාර්ග සම්බන්ධයෙන් වගවීමේ සියලු ම මූලධර්ම ආරක්ෂා කිරීමට කටයුතු කර ඇති අතර, මේ සම්බන්ධව ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ඉතා නිවැරදිව කටයුතු කර ඇති බව සඳහන කරමි' යනුවෙන් ද මේ සම්බන්ධයෙන් නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් විභාග කොමසාරිස් ජනරාල්වරයා සඳහන් කරයි.
 
ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව මඟින් උසස් පෙළ විෂය නිර්දේශය අවසානයේ සාධන පරීක්ෂණයක් ලෙස අ.පො.ස. උසස් පෙළ විභාගය පවත්වනු ලැබේ. මෙම විභාගයේ ප්‍රතිඵල විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාව මඟින් රාජ්‍ය විශ්වවිද්‍යාලවලට සිසුන් ඇතුළත් කිරීම සඳහා පදනම් කර ගෙන ඇත.
 
අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය මඟින් නිකුත් කර ඇති 2009/16 හා 2016/13 චක්‍රලේඛ අනුව දැනට විෂයධාරා හයක් (6) යටතේ අපේක්ෂකයන්, මෙම විභාගය සඳහා පෙනි සිටින අතර, උපරිම වයෙන් ප්‍රධාන විෂයයන් තුනක් (3) සඳහා අපේක්ෂකයන් පෙනී සිටිය යුතු වේ. මීට අමතරව ශ්‍රී ලංකාවේ රාජ්‍ය විශ්වවිද්‍යාල සඳහා ඇතුළත් වීම සඳහා සාමාන්‍ය පොදු පරීක්ෂණයට පෙනී සිටිය යුතු අතර, අපේක්ෂකයන්ගේ කැමැත්ත මත සාමාන්‍ය පොදු පරීක්ෂණයට පෙනී සිටිය යුතු අතර, අපේක්ෂකයන්ගේ කැමැත්ත මත සාමාන්‍ය ඉංග්‍රීසි විෂය සඳහා පෙනී සිටිය හැකි ය. මෙම විභාගය සඳහා රජයේ පාසල් හා රජයේ අනුමත පෞද්ගලික පාසල්වල 13 වන ශ්‍රේණියේ ඉගෙනුම ලබන සිසුන්ට ද පළමුවර එම පාසල්වලින් ඉදිරිපත් වී දෙවන වතාවට පාසල් අපේක්ෂකයන් වශයෙන් ඉදිරිපත් වන සිසුන්ට ද පාසල් අයදුම්කරුවන් ලෙස ඉදිරිපත් වීමට අවස්ථාව ලබා දෙන අතර, පෞද්ගලික හා ජාත්‍යන්තර පාසල්වල සිසුන් ද ඇතුළුව ඕනෑම අයකුට පෞද්ගලික අපේක්ෂකයකු වශයෙන් මෙම විභාගයට අයදුම් කිරීමට ඉඩ ලබා දී ඇත.
 
මෙම විභාග ප්‍රතිඵල සකස් කිරීමේදී සාමාන්‍ය පොදු පරීක්ෂණය විෂය සඳහා ලබා ගත් ලකුණු හා අනෙකුත් සෑම විෂයයක් සඳහා ම අපේක්ෂකයන් ලබා ගත් ලකුණු අනුව ලබා ගත් ශ්‍රේණිය සඳහනු කරනු ලැබේ. ඒ අනුව එම ප්‍රතිඵල A, B,C,S,F ලෙස වර්ග කර නිකුත් කිරීමට කටයුතු කරයි. මීට අමතරව විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාවේ ඉල්ලීම මත එම කොමිෂන් සභාව මඟින් ලබා දී උපදෙස් අනුව අපේක්ෂකයන් ප්‍රධාන විෂයයන් තුන (3) සඳහා ලබා ගන්නා ලද සාමාන්‍ය ලකුණු Z ලකුණත් එක් එක් විෂය ධාරාව අනුව විභාගයට පෙනීසිටි සියලු ම අපේක්ෂකයන්ගේ දිස්ත්‍රික් හා දිවයන්තරාවත් නිකුත් කරනු ලබයි. මෙම Z ලකුණ ලබා දීම 2001 වසරේ සිට ක්‍රියාත්ම වූ අතර, දිස්ත්‍රික් / දිවයින් තරාව ලබා දීම උසස් පෙළ වභාගයෙන් විශ්වවිද්‍යාලවලට සිසුන් ඇතුළත් කිරීම ආරම්භ වූ වර්ෂයේ සිට ම සිදුවන්නකි. විභාගයට පෙනී සිටින අපේකෂකයන් අතුරින් ප්‍රධාන විෂයයන් තුනෙන් දෙකකට S සාමාර්ථ ලබා ගත් අපේක්ෂකයන් හා ඊට ඉහළ ප්‍රතිඵල ලබා ගත් සියලු ම අපේකෂකයන් සඳහා  Z ලකුණ ගණනය කරනු ලබන අතර, Z ලකුණ සඳහන් සෑම අපේකෂයකුගේ ම දිස්ත්‍රික් / දිවයින් තරාව ගණනය කිරීමේ එම අපේකෂකයා පාසල් අපේක්ෂකයකු ද නැතහොත් පෞද්ගලික අපේක්ෂකයකු ද යන්න සලකා බලනු නොලැබේ. ඊට හේතුව විශ්වවිද්‍යාලවලට තෝරා ගැනීමේ දී විභාගවලට පෙනී සිටීමේ අවස්ථාව මිස පාසල් අපේක්ෂකයකු හෝ පෞද්ගලික අපේක්ෂකයකු ද යන්න සලකා නොබලන බැවිනි.
 
උක්ත ක්‍රමවේද මේ දක්වා ම ක්‍රියාත්මක වූ ක්‍රමවේදය වූ අතර, මෙවර විභාගයේ ද එම පියවරයන් එම ආකාරයට ම ක්‍රියාත්මක විය යනුවෙන් ද එම නිවේදනයේ වැඩිදුරටත් සඳහන් වේ.


උපුටා ගැනීම දිනමිණ පුවත් පත ඇසුරෙනි

More News »