අතුරු සම්මත ගිණු­මට අනු­මැ­තිය දීම පළමු කාර්යයයි

Dec 21, 2018 09.20am
feature-top
වසර 2019 මුල් මාස හත­රට අදාළ අතුරු සම්මත ගිණු­මට අනු­මැ­තිය ලබා­දීම ඊයේ (20) දිවු­රුම් දුන් ඇමැති මණ්ඩ­ලයේ පළමු රාජ­කාරි කට­යුත්ත වූ බව මුදල් හා ජන­මාධ්‍ය ඇමැති මංගල සම­ර­වීර මහතා ප්‍රකාශ කළේය.

ජනා­ධි­ප­ති­ව­රයා ඉදි­රියේ නව ඇමැ­ති­ව­රුන් දිවු­රුම් දී මුල්ව­රට පැවැත්වූ ඇමැති මණ්ඩල රැස්වී­මෙන් පසුව කොළඹ ‍ෙකාටුව මුදල් අමා­ත්‍යාං­ශ­යට පැමිණි මංගල සම­ර­වීර මහතා රාජ­කාරි කට­යුතු ආරම්භ කළේය.

ඇමැති මණ්ඩ­ලයේ අනු­මැ­තිය ලැබුණු අතුරු සම්මත ගිණුම අද (21) පාර්ලි­මේ­න්තුවේ අනු­මැ­තිය සඳහා ඉදි­රි­පත් කරන බවද මංගල සම­ර­වීර මහතා සඳ­හන් කළේය. මේ වසරේ දෙසැ­ම්බර් 16 වැනි දින පස්වැනි වර­ටත් අග්‍රා­මාත්‍ය ධුරයේ රනිල් වික්‍ර­ම­සිංහ මහතා දිවු­රුම් දුන් අතර අන­තු­රුව ඊයේ නව ඇමැති මණ්ඩ­ලය දිවු­රුම් දෙන ලදී.

නව ඇමැති මණ්ඩ­ලයේ අනු­මැ­තිය සඳහා ඉදි­රි­පත් වූ අතුරු සම්මත ගිණුම් මඟින් 2019 වසරේ පළමු මාස 04 සඳහා රජයේ විය­දම් වෙනු­වෙන් රුපි­යල් බිලි­යන 1765ක් වෙන් කර ඇති අතර ඉන් රුපි­යල් බිලි­යන 970 ක් ණය සේවා­ක­ර­ණය (පොලී සහ වාරික) වෙනු­වෙන් වෙන්කර ඇත. ඒ අනුව 2019 වසරේ මුල් මාස හතරේ විය­ද­මෙන් 55% ක පමණ ප්‍රති­ශ­ත­යක් වැය වනුයේ රජයේ ණය වාරික සහ ‍පොලී ගෙවීම සඳහා ය. දේශීය ආර්ථි­කය සහ ගම දියුණු කිරීම සඳහා රනිල් වික්‍ර­ම­සිංහ රජය මඟින් හඳුන්වා දෙමින් ක්‍රියා­ත්මක කළ ගම්පෙ­ර­ළිය, ව්‍යව­සා­ය­කත්ව ශ්‍රී ලංකා සහ එක් ගම­කට එක් වැඩක් යන වැඩ­ස­ට­හන් ඔක්තෝ­බර් මස 26 දින පත් වූ අමාත්‍ය මණ්ඩ­ලය මඟින් නවත්වා තිබිණි.

රනිල් වික්‍ර­ම­සිංහ මහ­තාගේ ප්‍රධා­න­ත්ව­යෙන් නව රජ­යක් පත්කි­රී­මට නොහැකි වූයේ නම් 2019 වසරේ ජන­වාරි මස සිට රාජ්‍ය සේවයේ වැටුප් හා පඩි­නඩි ගෙවීම ඇතු­ළුව පොහොර සහ­නා­ධා­රය, පාසල් නිල ඇඳුම්, සමෘද්ධි සහ­නා­ධා­රය සහ සියලු සුබ­සා­ධන කට­යුතු සිදු­කි­රී­මට අව­ස්ථා­වක් නොමැ­ති­වී­මට ඉඩ තිබිණි. මෙම අතුරු සම්මත ගිණුම මඟින් මේ සියලු කට­යුතු යළි ආරම්භ කෙරෙන අතර නව පාසල් වාරය ඇරැ­ඹී­මත් සමඟ ලක්ෂ 40 කට අධික පාසල් සිසුන් හට නිල ඇඳුම් සඳහා වව්ච­ර්පත් ලබා­දී­මට හැකිව ඇත.

මෙම අතුරු සම්මත ගිණුම මඟින් පුන­රා­ව­ර්තන විය­දම් සඳහා රුපි­යල් බිලි­යන 480 ක් ද ප්‍රාග්ධන විය­දම් සඳහා රුපි­යල් බිලි­යන 310 ක් ද වෙන් කර ඇත.

ලබන වසරේ ජන­වාරි මාසයේ පූර්ණ අය­වැ­යක් පාර්ලි­මේ­න්තු­වට ඉදි­රි­පත් කිරී­මට බලා­පො­රොත්තු වන බවද මංගල සම­ර­වීර මහතා ප්‍රකාශ කළේය.

උපුටා ගැනීම දිනමිණ පුවත් පත ඇසුරෙනි

More News »