දුම්රිය වර්ජනය අඛණ්ඩව - දුම්රිය 08 ක් කොළඹට

Aug 10, 2018 10.36am
feature-top
දුම්රිය වර්ජනය තවදුරටත් ක්‍රියාත්මක බව දුම්රිය වෘත්තීය සමිති ප්‍රකාශ කරයි.

එම වෘත්තීය සමිති වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කර ඇත්තේ ඊයේ පස්වරුවේ පිටත්වූ දුම්රිය 08 ක් අද පෙරවරුවේ කොළඹට යළි ධාවනය කරන බවයි.


උපුටා ගැනීම දිනමිණ පුවත් පත ඇසුරෙනි

More News »