සයිටම් ආයතනයෙන්vතවත් වෛද්‍ය විද්‍යාලයක්...‌

May 14, 2017 10.03am
feature-top
සයිටම් වෛද්‍ය විද්‍යාලය කොටස්‌ වෙළෙඳපොළට විකිණීමට රජය පියවර ගැනීමෙන් පසු පීඨ දහයකින් යුත් සංකීර්ණයක්‌ සහ නව වෛද්‍ය විද්‍යාලයක්‌ ආරම්භ කිරීමට තමා තීරණය කර ඇතැයි සයිටම් ආයතනයේ සභාපති දොස්‌තර නෙවිල් ප්‍රනාන්දු මහතා "දිවයින ඉරිදා සංග්‍රහයට" පැවසීය.

මෙම විශ්වවිද්‍යාල සංකීර්ණය ඉංජිනේරු පරිගණක ඇතුළු තවත් පීඨයන් ගණනාවකින් සමන්විත වෙන බව කී දොස්‌තර නෙවිල් ප්‍රනාන්දු මහතා මෙම විශ්වවිද්‍යාලවලින් විදේශීය සිසුන්ටද අධ්‍යාපනය ලැබීමට හැකි බව කීය.

මෙම විශ්වවිද්‍යාල සංකීර්ණය සඳහා අවශ්‍ය ඉඩම් දැනටමත් සොයා බලාගෙන යන බවද හෙතෙම කීය.
 

දිවයින පුවත්පත ඇසුරෙනි

More News »