කතරගම බස්නායක නිලමේගේ තනතුර අත්හිටුවයි

Apr 11, 2018 10.20am
feature-top
ඓතිහාසික රුහුණු කතරගම මහ දේවාලයේ බස්නායක නිලමේ ඩී.පී.කුමාරගේ මහතා මාස තුනක කාලයක් සඳහා තාවකාලිකව තනතුරින් ඉවත් කළ බව බුද්ධ ශාසන අමාත්‍ය ගාමිණි ජයවික්‍රම පෙරේරා මහතා දිනමිණට පැවසිය.

හිටපු බස්නායක නිලමේවරයාට විරුද්ධව ඉදිරිපත් වූ චෝදනා සම්බන්ධයෙන් කොමිසමක් පත් කෙරුණු අතර එහි වාර්තාව නීතිපතිට යොමු කිරීමෙන් පසු ඒ සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂණයක් සිදු කළ යුතු බවත් එතෙක් බස්නායක නිලමේවරයා තනතුරින් තාවකාලිකව ඉවත් කළ යුතු බවටත් නීතිපවතිවරයා දුන් නිර්දේශය අනුව මෙම තීරණයට එළැඹි බවද ඇමතිවරයා සඳහන් කළේය. මෙම පරික්ෂණය විගණකාධිපති දෙපාර්තමේන්තුව විසින් සිදු කරන බවත් එම පරීක්ෂණයෙන් පසු බස්නායක නිලමේවරයා නිර්දෝෂි බව ඔප්පු වුවහොත් නැවත තනතුර ලබා දෙන බවද ඇමති වරයා පැවසිය.

ඩිල්රුවන් රාජපක්ෂ මහතා රුහුණු කතරගම මහ දේවාලයේ බස්නායක නිලමේ ධූරයට තාවකාලික පත් කර ඇති බව අමාත්‍ය ගාමිණි ජයවික්‍රම පෙරේරා මහතා වැඩිදුරටත් පැවසීය.උපුටා ගැනීම දිනමිණ පුවත් පත ඇසුරෙනි

More News »