ඡන්දයට ගමේ යන්න විශේෂ බස් සේවා

Feb 10, 2018 10.59am
feature-top
ඡන්දය පාවිච්ච් කිරීම සඳහා ගම්බිම් බලා යාමට පිටකොටුව මධ්‍යම බස් නැවතුම් පොළට ඊයේත්, පෙරේදාත් ( 8 සහ 9 ) විශාල මගීන් සංඛ්‍යාවක් පැමිණ සිටියහ. දුර පළාත්වල සිට කොළඹ හා ඒ අවට ප්‍රදේශයන්හි රැකියා සඳහා පැමිණ සිටි පිරිස් ආපසු යාම සඳහා ‍මෙසේ එක්ව සිටියහ.

සාමාන්‍ය සේවා පවත්වා ගෙන යාම සඳහා ශ්‍රී ලංකා ගමනා ගමන මණ්ඩලයට දැඩි වෙහෙසක් දැරීමට සිදුව තිබිණි. මැතිවරණ කටයුතු හා මැතිවරණ නිලධාරීන් ප්‍රවාහනය කිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංගම බස්රථ 1559ක් ඊයේ වන විට ලබාදී තිබූ අතර, ඊට අමතරව සාමාන්‍ය සේවා සඳහා ද බස්රථ යොදවා තිබිණි.

මේ විශේෂ සේවා 12 වැනි දා දක්වා පැවැත්වෙන අතර, 11 සහ 12 යන දිනයන්හි දුර පළාත්වල සිට කොළඹට පැමිණීමට බස්රථ යොදවනු ලැබේ. ශ්‍රීලංගම ප්‍රාදේශීය කාර්යාල ද අමතර බස් සේවා පැවැත්විමට සැලසුම්කර තිබිණි. 


උපුටා ගැනීම දිනමිණ පුවත් පත ඇසුරෙනි

More News »