පාර්ලිමේන්තුව අද රැස්වෙයි

Feb 06, 2018 10.20am
feature-top
අග්‍රාමාත්‍යවරයාගේ ඉල්ලීමකට අනුව පාර්ලිමේන්තුවේ ස්ථාවර නියෝග අංක 14 ප්‍රකාරව අද (06) පෙ.ව.10.30ට පාර්ලිමේන්තුව රැස්වෙයි.

මහ බැංකු බැඳුම්කර හා බරපතළ වංචා විමර්ශන ජනාධිපති කොමිෂන් වාර්තා සම්බන්ධයෙන් විවාදය පැවැත්වීමට නියමිතය.


උපුටා ගැනීම දිනමිණ පුවත් පත ඇසුරෙනි

More News »