ගැසට්‌ - පනත් නෑ පුංචි ඡන්දය කොට උඩ

Feb 19, 2017 09.42am
feature-top
සීමා නිර්ණ ගැසට්‌ නිවේදනය ප්‍රකාශයට පත් කළ ද තවත් ගැසට්‌ නිවේදනයක්‌ හා පනත් සංශෝධනයක්‌ සිදුකරන තෙක්‌ පළාත් පාලන මැතිවරණය පැවැත්වීමට මැතිවරණ කොමිසමට නොහැකි වී ඇත.

පළාත් පාලන ආයතන සංස්‌ථාපනය කිරීමේ ගැසට්‌ නිවේදනයත්, පළාත් පාලන මැතිවරණ පනතේ ඇති තාක්‌ෂණික දොaෂ නිවැරදි කිරීමේ පනත් සංශෝධනය ද රජය විසින් සිදු කළ යුතුව ඇති බව මැතිවරණ කොමිසමේ නිලධාරියකු

'දිවයින ඉරිදා සංග්‍රහය'ට පැවසීය.

පනතේ ඇති තාක්‌ෂණික දොaෂ හා ඒවා නිවැරදි විය යුතු ආකාරය ඇතුළත් සංශෝධන ඉකුත් 2013 වසරේදී මැතිවරණ කොමිසම රජයට යෑවූ නමුත් මේ වනතෙක්‌ එම සංශෝධන පාර්ලිමේන්තුවේ සම්මත කිරීමට නොහැකිවී තිබේ.

සීමා නිර්ණ වාර්තාව ගැසට්‌ නිවේදනයක්‌ මඟින් ප්‍රකාශයට පත් කළ ද එය යළිත් අගමැති ප්‍රමුඛ කමිටුවකට හා පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කර තවත් සංශෝධන ඇත්නම් සිදු කිරීමටත් අමාත්‍යාංශය තීරණය කර තිබේ. ඒ අනුව එම වාර්තාවේ අවසන් නිවේදනය නිකුත් කිරීම තවත් ප්‍රමාද වන බව වාර්තා වෙයි.
 

දිනමිණ පුවත්පත ඇසුරෙනි

More News »