මරණ දඬුවම ජීවිතාන්ත සිරදඬුවමක් කිරීම සලකා බැලේ

Feb 16, 2017 09.01am
feature-top
මරණ දඬුවම, ජීවිතාන්තය තෙක් සිරදඬුවමක් දක්වා අඩු කිරීමට ඇති හැකියාව සලකා බැලීමට රජය විසින් පියවර ගනිමින් තිබේ. එමෙන්ම චෝදනා ගොනු කිරීමකින් තොරව බන්ධනාගාරගත කරනු ලැබ සිටින්නන් බැඳුම්කරයක් මත මුදා හැරීමට කටයුතු කිරීම සහ මහේස්ත්‍රාත්වරුන් මසකට වරක් බන්ධනාගාර නිරීක්ෂණ චාරිකා කිරීම අධීක්ෂණය කිරීම කෙරෙහිද විධිවිධාන සකස් කිරීමට රජය විසින් සැලසුම් කර ඇත.

බන්ධනාගාර තදබදයට හේතුවන අධිකරණමය හා නෛතික හේතු හඳුනාගැනීමට සහ බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණ සඳහා වන යෝජනා ඉදිරිපත් කිරීම පිණිස පත් කරනු ලැබ ඇති අන්තර් ආයතනික කාර්යසාධන බළකායේ පළමු වාර්තාව මඟින් ඉදිරිපත් කර ඇති එම නිර්දේශ අධිකරණ ඇමැති විජයදාස රාජපක්ෂ සහ බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණ, පුනරුත්ථාපන, නැවත පදිංචි කිරීම් හා හින්දු ආගමික කටයුතු අමාත්‍ය ඩී.එම්.ස්වාමිනාදන්මහත්වරුන් ඉදිරිපත් කළ ඒකාබද්ධ යෝජනාව ඇමැති මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලද බව ඊයේ (15) පැවති කැබ්නට් තීරණ දැනුම්දීමේ මාධ්‍ය හමුවේදී පාර්ලිමේන්තු ප්‍රතිසංස්කරණ හා ජනමාධ්‍ය ඇමැති ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා පැවැසීය.

අන්තර් ආයතනික කාර්යසාධන බළකායේ පළමු වාර්තාව අනුව ,සිරදඬුවම් ලබා දීම වෙනුවට ප්‍රජා පාදක විශෝධන ක්‍රම ඵලදායී ලෙස උපයෝගි කරගැනීම,දඩ මුදල් ගෙවීමට නොහැකි නිසා සිරදඬුවම් ලබා දීම වෙනුවට අදාළ දඩ මුදල කොටස් වශයෙන් ගෙවීමට අවස්ථාව සලසනු ලබන 1995 අංක 4 දරන අපරාධ නඩුවිධාන සංග්‍රහය (සංශෝධන) පනතේ විධිවිධාන පූර්ණ ලෙස ක්‍රියාත්මක කිරීම,මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය වෙත අධිකරණ බලය නොමැති නඩු සම්බන්ධයෙන් නීතිපතිවරයා මඟින් මහාධිකරණයේ අධිචෝදනා ගොනු කරනු ලබන තෙක් එම නඩු කටයුතු මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයේ අඛණ්ඩව පවත්වාගෙන යාම සහ එකී ක්‍රියාවලිය තුළ අදාළ නඩු ගොනු අස්ථානගත වීම වැළැක්වීම සඳහා කළමනාකරණ තොරතුරු පද්ධතියක් ක්‍රියාත්මක කිරීම,1997 අංක 30 දරණ ඇප පනතේ විධිවිධාන අනුව ඇප ලබා දිය හැකි වරදවල් සම්බන්ධව පොලිස් ඇප ලබා දීමේ ක්‍රමය යොදාගැනීම,අලුතින් බන්ධනාගාර ඉදි කිරීම හා ප්‍රතිස්ථානගත කිරීම.බන්ධනාගාරවල රැඳවූවන් හා කාර්යමණ්ඩලය සඳහා ආරක්ෂිත හා සුදුසු පරිසරයක් නිර්මාණය කිරීමද ඇතුළත්ය.දිනමිණ පුවත්පත ඇසුරෙනි

More News »