තිරසාර පනත් කෙටුම්පත උතුරු මැද - සබරගමුවේ සම්මතයි

Feb 09, 2017 08.57am
feature-top
රජය විසින් පළාත් සභා අනුමැතිය සඳහා ඉදිරිපත් කළ තිරසාර පනත් කෙටුම්පත උතුරු මැද හා සබරගමුව පළාත් සභ­ාවලදී වැඩි ඡන්දයෙන් සම්මත විය.

උතුරු මැද පළාත් සභාවේ සභාපති ටී එම් ආර් සිරිපාල මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සභාව රැස්වූ අවස්ථාවේදී ප්‍රධාන ඇමැති පේෂල ජයරත්න මහතා විසින් මේ කෙටුම්පත ඉදිරිපත් කරන ලදී. මේ ඡන්ද විමසීමේදී විපක්ෂ නායක අනිල් රත්නායක මහතා ඇතුළු එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ සියලුම මන්ත්‍රිවරු හා එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයේ මන්ත්‍රීවරු කිහිපදෙනකු ඊට පක්ෂව ඡන්දය භාවිත කළ අතර, එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධාන මන්ත්‍රිවරු පස්දෙනකු එම පනකතට විපක්ෂව ඡන්දය භාවිතා කළහ.

මේ අනුව උතුරු මැද පළාත් සභාවේදී තිරසර පනත් කෙටුම්පත වැඩි ඡන්ද පහකින් සම්මත විය.

සබරගමුව පළාත් සභාවේ සභානායක කාංචන ජයරත්න මහතාගේ ප්‍රධාන්තවයෙන් පැවැති සභාවාරයේදී තිරසර පනත මහ ඇමැති මහීපාල හේරත් මහතා විසින් ඉදිරිපත් කරනු ලැබූ අතර, එය ඒකඡන්දයෙන් සම්මත විය.දිනමිණ පුවත්පත ඇසුරෙනි

More News »