කර්මාන්තශාලාවක ගින්නක්

Jan 26, 2017 10.40am
feature-top
වත්තල හුණුපිටිය පොලිතීන් කර්මාන්තශාලාවක ගින්නක් හටගෙන ඇතැයි වාර්තා වේ.

කෙසේ නමුත් මේ වන විට ගින්න පාලනය කිරීම සඳහා අවශ්‍ය කරන නිලධාරීන් යොමු කර තිබේ.දිනමිණ පුවත්පත ඇසුරෙනි

More News »