මහා මැතිවරණය ජූනි 20 ද නැද්ද තීරණය ලබන සඳුදා

May 02, 2020 09.47am
feature-top
මහා මැතිවරණය පැවැත්වීම ගැන සාකච්ඡා කිරීමට මැතිවරණ කොමිසම ලබන සදුදා (04) රැස්වීමට නියමිතව ඇත.

මහා මැතිවරණයේ තැපැල් ඡන්ද අයදුම්පත් කොපමණ සංඛ්‍යාවක් ලැබී තිබේද? යන්න පිළිබදව එහිදී විශේෂ අවධානයකට යොමු වීමට නියමිත බව මැතිවරණ කොමිසමේ තොරතුරු අනාවරණය කළේය.

තැපැල් ඡන්ද අයදුම්පත් කෙරෙහි විශේෂ අවධානයක් යොමු කෙරෙන්නේ මැතිවරණ රාජකාරි සදහා යෙදවෙන්නේ තැපැල් ඡන්ද අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කර ඇති රාජ්‍ය නිලධාරීන් වන බැවිනි. ප්‍රමාණවත් තැපැල් ඡන්ද අයදුම්පත් සංඛ්‍යාවක් ලැබී නැතිනම් තැපැල් ඡන්ද අයැදුම් කිරීමේ කාලය තවත් දින කිහිපයකට දීර්ඝ කිරීමට සිදුවනු ඇති බව මැතිවරණ කොමිසමේ තොරතුරු සදහන් කළේය.

මහා මැතිවරණය ලබන ජුනි 20 වෙනිදා පැවැත්වීමට හැකි වාතාවරණයක් මේ වන විට රටේ පවතින්නේදැයි මැතිවරණ කොමිසම විසින් 04 වෙනිදා පැවැත්වෙන කොමිසන් සභා රැස්වීමේදී අවධානයට යොමු කෙරෙනු ඇත. ජුනි 20 වෙනිදා මැතිවරණය පැවත්වනවා ද එම දිනය තවත් දීර්ඝ කෙරෙනවා ද යන්න පිළිබදව තීන්දුවක් ද මෙදින බොහෝ විට ගනු ඇති බව ද කොමිසමේ තොරතුරු වැඩිදුරටත් අනාවරණය කළේය.

උපුටා ගැනීම දිනමිණ පුවත් පත ඇසුරෙනි

More News »