පරිපූරක වෛද්‍යවරු එක් දින වැඩවර්ජනයක

Oct 30, 2019 09.46am
feature-top
කේෂ්ත්‍රෙය් පවතින උසස් වීම් ඇතුළු ඉල්ලීම් කිහිපයක් මුල් කරගෙන පරිපූරක වෛද්‍යවරු සහ වෛද්‍ය සේවාවට අයත් වෘත්තීන් 15 ක නිළධාරීන් එක් දින සංකේත වැඩ වර්ජනයක් ආරම්භ කර ඇත.

අද උදෑසන 8.00 සිට දවස පුරා වැඩ වර්ජනය පැවැත් වීමට නියමිත බව පරිපූරක වෛද්‍ය සේවා ඒකාබද්ධ බලමණ්ඩලයහි ලේකම් චන්දන පෙරේරා පවසයිඋපුටා ගැනීම දිනමිණ පුවත් පත ඇසුරෙනි

More News »