දුම්රියේ 2500කගේ වැටුප් ගැටලුවෙන් මගීන් ලක්ෂ ගණනක් මහ පාරේ

Oct 03, 2019 10.14am
feature-top
දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවේ 2500කගේ වැටුප් විසමතාව නිසා මගීන් ලක්ෂ ගණනක් දැඩි දුෂ්කරතාවයට පත්වී ඇත. දුම්රිය ස්ථානාධිපතිවරු දාහක් පමණද, දුම්රිය රියදුරන් පන්සියයක්පමණද, නියාමකවරුන් පන්සියයක් පමණද,පාලකවරුන් හා ෆෝමන් වරු පන්සියයක් පමණ පිරිසක් කාලයක් තිස්සේ විටින්විට පවත්වාගෙන යන වැටුප් ප්‍රශ්නය නිසා දුම්රිය දෙපාර්තුමේන්තුව දැඩි අර්බුදයකට පත්වී ඇතැයිද එහි ජේෂඨ නිලධාරීයකු පැවසුවේය.

මොවුන් ගේ මෙම ක්‍රියා කලාපය නිසා අහිංක කාර්යාල බලා ගමන්ගන්නා මගීන්ද, වෙනත් රාජකාරී සදහා ගමන් ගන්නා මගීන්ද දැඩි අපහසුතාවයකට පත්වී තිබේ. මාසික වාර ප්‍රවේශ පත්‍ර ලබාගෙන දුම්රියේ ගමන් කරනා අය ආර්ථික අපහසුතාවයකට පත්ව තිබේ. තවත් සමහරු දුම්රියෙන් එක් එක් පලාත්වල තම අවශ්‍යතා සදහා ගමන් කිරීමට දුම්රිය ආසන වෙන්කරවාගෙන ඇත .

අද ඔවුන්ගේ කාර්යයන් අවුල් වී ‍ගොස් තිබේ . සුළු පිරිසකගේ වර්ජනයක් හේතුවෙන් අහිංසක ජනතාව විශාල වශයන් දැඩි පීඩාවන්ට පත්ව ඇතැයි ජනතාව මැසිවිලි නගති.උපුටා ගැනීම දිනමිණ පුවත් පත ඇසුරෙනි

More News »