වසර තුනක් ජාතික පාසලක සේවය කළ ගුරුවරයකුට එම පාසලට දරුවා දැමීමේ අවස්ථාව

Jul 11, 2019 09.19am
feature-top
තමන් සේවය කරන ජාතික පාසලේ වසර තුනකට වැඩි සේවා කාලයක් සම්පුර්ණ කර ඇති සියලු ගුරුවරුන්ට එම පාසලට තම දරුවන් ඇතුළත් කර ගැනීමේ අවස්ථාව ලබා දීමට කඩිනමින් පියවර ගන්නා ලෙස අධ්‍යාපන ඇමැති අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා නිලධාරීන් වෙත ඊයේ (10) උපදෙස් ලබා දී තිබේ.

දහස් සංඛ්‍යාත දරුවන් වෙනුවෙන් ඉගෙනුම් ඉගැන්වීම් ක්‍රියාවලියේ නිරත වන ගුරුවරුන්ට තමන් සේවය කරන පාසලට සිය දරුවන් ඇතුළත් කර ගැනීම ගැටලුවකින් තොරව සිදුකර ගැනීමට අවකාශ සැලසීම වෙනුවෙන් ඇමැතිවරයා මෙම උපදෙස් ලබා දී තිබේ. මෙමඟින් යහපත් මානසික තත්ත්වයකින් යුතුව තම ඉගැන්වීම් කටයුතු කර ගෙන යාමට ගුරුවරුන් පෙළඹෙනු ඇති බවත්, ඔවුන්ගෙන් අධ්‍යාපන පද්ධතියට ඵලදායී සේවයක් ලබා ගැනීමට එමඟින් යම් දිරිගැන්වීමක් ද ලැබෙනු ඇති බවත් ඇමැතිවරයා පෙන්වා දී තිබේ.

පාසල්වලට දරුවන් ඇතුළත් කිරීම සඳහා අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයට පැමිණෙන සියලු මවුපියන්ගේ දැනගැනීම සඳහා එක් එක් පාසල්වල පවත්නා පුරප්පාඩු ප්‍රසිද්ධියට පත්කර ඒ අනුව අයදුම්පත් යොමුකිරීමට හැකිවන අන්දමින් විනිවිදභාවයෙන් යුත් වැඩපිළිවෙළක් අධ්‍යාපන ඇමැතිවරයාගේ උපදෙස් මත ඉතිහාසයේ පළමුවරට ක්‍රියාත්මක කර තිබේ.

ජාතික පාසල්වල 1,5 ,6 සහ 11 ශ්‍රේණි හැර අනෙකුත් අතරමැදි ශ්‍රේණිවලට දරුවන් ඇතුළත් කිරීමේ දී ගුරුවරුන් සඳහා වන මෙම වි‍ශේෂ තීරණය බලපැවැත්වේ.උපුටා ගැනීම දිනමිණ පුවත් පත ඇසුරෙනි

More News »