විශේෂ අවශ්‍යතා සහිත වූවන්ගේ දීමනාව 2,000කින් වැඩි වෙයි

Jun 14, 2019 09.12am
feature-top
විශේෂ අවශ්‍යතා සහිත පුද්ගලයන් සඳහා ලබා දෙන මාසික දීමනාව රුපියල් 2,000කින් වැඩි කිරීමට රජය තීරණය කරයි.

මෙම වැඩි කිරීම ජූලි 1වෙනි දා සිට ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිත අතර, ඒ අනුව විශේෂ හැකියාවන් සහිත පුද්ගලයකු වෙනුවෙන් ලැබෙන මාසික දීමනාව රුපියල් 5,000 දක්වා ඉහළ යනු ඇත.

 සමාජ සවිබල ගැන්වීමේ අමාත්‍යාංශය යටතේ ලියාපදිංචි 32,000ක් පමණ වන පුද්ගලයන්ට මෙතෙක් රුපියල් 3,000ක් බැගින් මෙම දීමනාව ගෙවන ලදී. එයට අමතරව ගෙවීම් අපේක්ෂාවෙන් තවත් පුද්ගලයෝ 40,000ක් පමණ එහි ලියාපදිංචි වී සිටිති.

මුදල් අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතා 2019 අය-වැය මගින් යෝජනා කළ පරිදි අලුතෙන් ලියාපදිංචි වූ පුද්ගලයන් 40,000 ඇතුළු විශේෂ අවශ්‍යතා සහිත පුද්ගලයන් 72,000ට ම ජූලි මස පළමුවැනි දා සිට මෙම වැඩිකළ රු. 5,000 දීමනාව ගෙවනු ලැබේ.

2019 අය-වැය යෝජනාව අනුව ක්‍රියාත්මක මෙම දීමනාව ඉහළ නැංවීම වෙනුවෙන් මෙම වසර සඳහා රුපියල් මිලියන 4350ක් වෙන් කර තිබේ. මෙම ගෙවීම් කිරීම සඳහා අනුමැතිය ලබා දෙන චක්‍රලේඛය ප්‍රාථමික කර්මාන්ත සහ සමාජ සවිබල ගැන්වීමේ අමාත්‍යාංශය වෙත මහා භාණ්ඩාගාරය පසුගිය දා (11) දා නිකුත් කෙරිණි.උපුටා ගැනීම දිනමිණ පුවත් පත ඇසුරෙනි

More News »