වැඩ බලන ඇමැතිවරු දිවුරුම් දෙති

Jun 11, 2019 09.40am
feature-top
වැඩ බලන ඇමැතිවරු තිදෙනෙක් ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා විසින් ඊයේ (10) පත් කෙරිණි.

නගර සැලැසුම් හා ජලසම්පාදන රාජ්‍ය අමාත්‍ය ලකී ජයවර්ධන මහතා නගර සැලැසුම්, ජලසම්පාදන සහ උසස් අධ්‍යාපන වැඩබලන අමාත්‍යවරයා වශයෙන් ද, කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය බුද්ධික පතිරණ මහතා කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු, දිගුකාලීනව අවතැන් වූ පුද්ගලයන් නැවත පදිංචි කිරීම, සමූපකාර සංවර්ධන සහ වෘත්තිය පුහුණු හා නිපුණතා සංවර්ධන වැඩබලන අමාත්‍යවරයා වශයෙන්ද

ඛනිජ තෙල් සම්පත් සංවර්ධන නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය අනෝමා ගමගේ මහත්මිය මහාමාර්ග හා මාර්ග සංවර්ධන සහ ඛනිජ තෙල් සම්පත් සංවර්ධන වැඩබලන අමාත්‍යවරිය ලෙසද ජනාධිපති නිල නිවෙසේ දී ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා ඉදිරියේ නව අමාත්‍ය ධූරවල දිවුරුම් දුන්හ.උපුටා ගැනීම දිනමිණ පුවත් පත ඇසුරෙනි

More News »