මෝදිගේ දිවුරුම් දීමට ජනපති මෛත්‍රීත්

May 27, 2019 09.03am
feature-top
ඉන්දීය අග්‍රාමාත්‍ය නරේන්ද්‍ර මෝදි මහතාගේ දිවුරුම් දීමේ උළෙලට ජනිධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා සහභාගීවීමට නියමිතය. ඉන්දීය අගමැතිවරයා ලබන 30 වැනිදා සිය දෙවන ධුර කාලය සඳහා දිවුරුම් දීමට නියමිතය.

ඉදිරියේදීත් ශ්‍රී ලංකාව සමඟ පවත්වන සබඳතා සමීපව පවත්වාගෙන යන බවත් ශ්‍රී ලංකාවට අවශ්‍ය උපකාර එළෙසින්ම සිදු කරන බවත් ඉන්දීය අගමැති නරේන්ද්‍ර මෝදී මහතා ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා සුබපතා යැවූ ටුවිටර් පිණිවුඩයට පිළිතුරු එවමින් පවසා ඇත.

ඉදිරියේදීත් ශ්‍රී ලංකාව සමඟ පවත්වන සබඳතා සමීපව පවත්වාගෙන යන බවත් ශ්‍රී ලංකාවට අවශ්‍ය උපකාර එළෙසින්ම සිදු කරන බවත් ඉන්දීය අගමැති නරේන්ද්‍ර මෝදී මහතා ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා සුබපතා යැවූ ටුවිටර් පිණිවුඩයට පිළිතුරු එවමින් පවසා ඇත.උපුටා ගැනීම දිනමිණ පුවත් පත ඇසුරෙනි

More News »