රජයේ ගබඩාවෙන් ත්‍රස්තයන්ට වෙඩි බෙහෙත් ගියේ කෙසේදැයි සොයයි

May 04, 2019 10.05am
feature-top
කොච්චිකඩේ, කටුවාපිටිය, මඩකලපුව දේවස්ථාන සහ හෝටල් කිහිපයක සිදු වූ මරාගෙන මැරෙන බෝම්බ සඳහා යොදා ගෙන ඇත්තේ රජයේ වෙඩි බෙහෙත් ගබඩාවෙන් නිකුත් කරනු ලැබූ වෙඩි බෙහෙත් වන බවටත් සමන්තුරේ සහ තවත් ස්ථාන කිහිපයක පසුගිය දින කිහිපයකම සිදු කරනු ලැබූ බෝම්බ පිපිරවීම් සහ ආරක්ෂක අංශ මගින් සොයා ගන්නා ලද පුපුරන ද්‍රව්‍යවල අඩංගුව ඇත්තේ රජයේ වෙඩි බෙහෙත් ගබඩාවෙන් නිකුත් කරනු ලැබූ වෙඩි බෙහෙත් බව මේ වන විට හෙළි කර ගෙන තිබේ.

රජයේ වෙඩි බෙහෙත් ගබඩාව නාවික හමුදාව යටතේ පවතී. රජයට අවශ්‍ය වෙඩි බෙහෙත් විදෙස් රටවලින් නොගෙන් වන අතර, එම වෙඩි නිෂ්පාදනය කරනු ලබන්නේ කැලණි ෆයර් වර්ක්ස් ආයතනය මගින් පමණි. එහි නිෂ්පාදනය කරනු ලබන වෙඩි බෙහෙත් නාවික හමුදාව බාරයේ ඇති රජයේ වෙඩි බෙහෙත් ගබඩාවේ ගබඩා කර එහි දී රජයේ ලියාපදිංචි අලෙවිකරුවන් වෙත නිකුත් කරනු ලබන්නේ අදාළ අවශ්‍යතාවන් සම්බන්ධයෙන් පමණි.

පසුගිය බෝම්බ පිපිරවීම් සහ සොයා ගන්නා ලද පුපුරන ද්‍රව්‍ය රජයේ වෙඩි බෙහෙත් ගබඩාවෙන් ලබාගෙන ත්‍රස්තයන් අතට පත් කළේ කුමන අලෙවිකරු විසින් ද යන්න හෙළි කර ගැනීම පිණිස විශේෂ පරීක්ෂණයක් ද සිදු වෙයි.

එසේ වෙඩි බෙහෙත් නිකුත් කරනු ලබන්නේ ගල් කුරි සඳහා සහ රතිඤ්ඤා වැනි සුළු නිෂ්පාදන සඳහා පමණක් වෙයි. මෙසේ නිකුත් කරනු ලබන වෙඩි බෙහෙත් ද ඉතාමත් සුවිශේෂී වූ ක්‍රමවේදයක් මත නිකුත් කරනු ලබන ප්‍රමාණයන් සහ ඒවාට විශේෂ වූ අංකයක් මත ද අලෙවිකරුවන් වෙත ලබා දෙනු ලබයි.

ඒ අතර මේ වෙඩි බෙහෙත් නිකුත් කිරීමට අදාළ සියලු කටයුතු අධීක්ෂණය කරනු ලබන්නේ ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයේ අතිරේක ලේකම් සිවිල් කටයුතු යටතේ වෙයි. නාවික හමුදාව යටතට එම වෙඩි බෙහෙත් නිකුත් කිරීම සිදු කිරීමට අදාළ කටයුතු එම අංශය යටතේ සිදු වෙයි. ගල්කුරිවලට යොදන අධිබැලැති පුපුරන ද්‍රව්‍ය වෙනුවට මෙහි දී නිකුත් කරනු ලබන වෙඩි බෙහෙත් වර්ගය වන්නේ වෝටර් ජෙල් නැමැති වෙඩි බෙහෙත් වර්ගයයි. මේ වෙඩි බෙහෙත් කරල් වශයෙන් ගල්කුරිවලට යෙදවීම පිණිස අලෙවිකරුවන් වෙත ලබා දීම සිදු වෙයි.

පසුගිය කාලයේ දී මේ වෝටර් ජෙල් යොදා මාළු සම්පත විනාශ කර ධීවර කර්මාන්තය සිදු කරනු ලබන බැවින් ඒ සම්බන්ධයෙන් නාවික හමුදාව දැඩි ක්‍රියාමාර්ග අනුගමනය කරමින් සිටින වකවානුවක මෙසේ පසුගිය බෝම්බ පිපිරවීම්වලට එම ගල්කුරිවලට නිකුත් කරනු ලැබූ වෙඩි බෙහෙත් ත්‍රස්තවාදීන් අතට පත්වී ඇති බවට කරුණු හෙළිවී ඇත.

මේ නිසාම නාවික හමුදාපතිවරයා විසින් පසුගිය දා රජයේ වෙඩි බෙහෙත් අලෙවිකරුවන් කැඳවා විශේෂ උපදෙස් මාලාවක් නිකුත් කරමින් ඔවුන්ට රජයේ වෙඩි බෙහෙත් ගබඩාවෙන් නිකුත් කරන වෙඩි බෙහෙත් යම් ආකාරයකින් ත්‍රස්තවාදීන් අතට පත්වී ඇති බව හෙළිදරව් වී තිබුණහොත් එම අලෙවිකරුවන් සම්බන්ධයෙන් දැඩි නීති ක්‍රියාත්මක කරන බව කියා සිටියේය.උපුටා ගැනීම දිනමිණ පුවත් පත ඇසුරෙනි

More News »