මන්නාරම් ද්‍රෝණියේ වායු නිෂ්පාදනය 2020-2025 අරඹනවා

Apr 02, 2019 12.46pm
feature-top
මන්නාරම් ද්‍රෝණියේ දැනට හඳුනාගෙන ඇති ස්වභාවික වායු නිධි දෙක උපයෝගී කර ගනිමින් වසර 2020-2025 කාල සීමා‍වේ දී ප්‍රථම වායු නිෂ්පාදන කටයුතු ආරම්භ කරන බව මහා මාර්ග හා මාර්ග සංවර්ධණ සහ ඛණිජ සම්පත් සංවර්ධන ඇමැති කබීර් හෂීම් මහතා පාර්ලිමේන්තුවේදි පසුගිය දා ප්‍රකාශ කළේය.

මන්නාරම් ද්‍රෝණියේ මේ වනවිට වායු නිධි දෙකක් හා තෙල් නිධි දෙකක් හඳුනාගෙන ඇති බවත් එක් වායු නිධියකින් ලබාගන්නා වායු මඟින් මෙගාවොට් 300ක් පමණ වන ධාරිතාවක් ඇති විදුලි බලාගාරයක් වසර දහයක කාලයක් එක දිගට ක්‍රියාත්මක කිරීමේ හැකියාව ඇති බවත් ඇමැතිවරයා සඳහන් කළේය.

ඇමැති කබීර් හෂීම් මහතා මේ බව සඳහන් කළේ මහා මාර්ග හා මාර්ග සංවර්ධන සහ ඛණිජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය පිළිබඳ වැය ශීර්ෂයට එක්‍ වෙමිනි.

එහිදි වැඩිදුරටත් අදහස් දැක්වූ ඇමති කබීර් හෂීම් මහතා සඳහන් කළේ මෙම වායු නිධි දෙක හා තෙල් නිධි දෙකෙන් රටේ ආර්ථිකයට දැවැන්ත දායකත්වයක් ලබාගත හැකි බවයි.

එබැවින් වායු නිධි වෙනුවෙන් ලබන වසර වනවිට ආයෝජකයෙක් සොයාගෙන 2020-2025 වනවිට ප්‍රථම වායු නිෂ්පාදන කටයුතු ආරම්භ කරන බවත් සඳහන් කළේය.

මේ සඳහා ආයෝජකයකු තෝරා ගැනීමේ දී රජය හා ආයෝජකයා අතර සමීප සබඳතා පවත්වා ගනිමින් ක‍ටයුතු කරන බවද ඇමැවරයා වැඩිදුරටත් පැවසීය.උපුටා ගැනීම දිනමිණ පුවත් පත ඇසුරෙනි

More News »