ශ්‍රී ලංකා ගුරු සේවයේ ව්‍යවස්ථා සංග්‍රහය සංශෝධනයට

Jan 25, 2019 09.19am
feature-top
ගුරු සේවයේ විශාල පිරිසකගේ කාලයක් තිස්සේ නොවිසඳී තිබූ වෘත්තීය ගැටලු රැසකට විසඳුම් ලබාදෙමින් ශ්‍රී ලංකා ගුරු සේවා ව්‍යවස්ථා සංග්‍රහය සංශෝධනයට අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය පියවරගෙන තිබේ.

ඉගෙනුම් - ඉගැන්වීම් ක්‍රියාවලිය සවිබලගන්වමින් මෙරට පාසල් පද්ධතිය වෙත ඵලදායි සහ වඩාත් ගුණාත්මක සේවාවක් ගුරුවරුන් වෙතින් ලබාගැනීමටත්, සේවා තෘප්තියෙන් යුතුව ඉගෙනුම් ක්‍රියාවලියෙහි නිරත වීමටත් ගුරුවරුන් සවිබලගැන්වීමටත් කඩිනමින් පියවර ගන්නා ලෙස අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා විසින් නිලධාරින්ට උපදෙස් ලබාදෙන ලද අතර ඉතා කෙටි කලක් තුළ මෙම සංශෝධිත ව්‍යවස්ථා සංග්‍රහය ක්‍රියාවට නැංවීමට හැකිවී ඇත්තේ එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙසයි.

ශ්‍රී ලංකා ගුරු සේවා ව්‍යවස්ථාව ස්ථාපනය කර ඇත්තේ 2014.10.23 දිනැති අංක 1885/38 දරන අතිවිශේෂ ගැසට් නිවේදනය මඟිනුයි. කෙසේ වෙතත් 2008.07.01 දින සිට ශ්‍රී ලංකා ගුරු සේවයේ ව්‍යවස්ථා සංග්‍රහය ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී සංශෝධනය විය යුතු වගන්ති රැසක් ඇති බව හඳුනාගෙන තිබෙනවා. ගුරුවරුන් සේවයේ සිටියදී ලබාගන්නා උසස් අධ්‍යාපන හෘ වෘත්තීය සුදුසුකම් මඟින් ඉගෙනුම් ඉගැන්වීම් ක්‍රියාවලියේදී ඇතිවන ඵලදායිතාව ගුරු සේවා ව්‍යවස්ථා සංග්‍රහයේ විධිවිධාන යටතේ අහිමි වීමෙන් සිදුවන ගැටලු වැළැක්වීම සඳහා ජාතික වැටුප් හා සේවක සංඛ්‍යා කොමිසන් සභාවේ හා ආයතන අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්ගේ නිර්දේශ සහිතව අනුමැතිය සඳහා රාජ්‍ය සේවා කොමිසන් සභාව වෙත ඉදිරිපත් කර තිබෙනවා. ඒ අනුව එම යෝජිත සංශෝධන සඳහා රාජ්‍ය ‍ෙස්වා කොමිසන් සභාවේ අනුමැතිය හිමිවී ඇති අතර ගැසට් පත්‍රයේ පළකිරීම සඳහා භාෂාත්‍රයෙන්ම සකස් කරනු ලැබූ සංශෝධිත ගුරු සේවා ව්‍යවස්ථා කෙටුම්පත අනුමැතිය සඳහා රාජ්‍ය සේවා කොමිසන් සභාව වෙත ඉදිරිපත් කර ඇති අතර මේ යටතේ අත්‍යවශ්‍ය කරුණු 16 ක් සංශෝධනය කර තිබෙනවා.උපුටා ගැනීම දිනමිණ පුවත් පත ඇසුරෙනි

More News »