බිම් බෝම්බ ඉවත් කිරීමට ඕස්ට්‍රේලියාවෙන් නව ආධාර

Jun 11, 2018 12.12pm
feature-top
ශ්‍රී ලංකාවේ බිම් බෝම්බ ඉවත් කිරීම සඳහා ඉදිරි දෙවසරක කාලයේදී ඕස්ට්‍රේලියානු ඩොලර් 700,000ක මුදලක් (රුපියල් කෝටි 84.5කට) ආසන්න මුදලක් ලබාදීමට ඕස්ට්‍රේලියානු රජය තීරණය කර ඇත.

‘මයික් ඇක්ෂන් ගෲප් (මැග්)’ සහ ශ්‍රී ලාංකික ආයතනයක් වන ‘ඩෙව්ලන් ඇසිස්ටන්ස් ෆෝ සෝෂල් හාර්මනි” යන සංවිධානවල හවුල්කාරීත්වයෙන් ඕස්ට්‍රේලියානු රජය එම මුදල ශ්‍රී ලංකාවට ලබාදෙනු ඇතැයි ඕස්ට්‍රේලියානු මහ කොමසාරිස් කාර්යාලය සදහන් කළේය.

ඒ ඔස්සේ විශාල පවුල් ප්‍රමාණයකට නැවත ඔවුන්ගේ ඉඩම්වලට පැමිණ නැවත ජන ජීවිතයට ආරම්භ කිරීමට අවස්ථාව උදා වේ.

ශ්‍රී ලංකාවේ බිම් බෝම්බ ඉවත් කිරීම සඳහා වැඩි වශයෙන් ආධාර මුදල් දෙන රටවල් අතර ඕස්ට්‍රේලියාව මුල් තැන පසුවේ.

මෙම නව ආධාර මගින් උතුරු පළාතේ මන්නාරම, වවුනියාව, කිලිනොච්චිය යන දිස්ත්‍රික්කවල බිම් බෝම්බ ඉවත්කිරීම සදහා අතිරේක ශක්‍යතාවක් සැපයෙනු ඇත.

වසර 2009 සිට මේ දක්වා කාලයේදී ඕස්ට්‍රේලියානු බිම් බෝම්බ ඉවත් කිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකාවට ඕස්ට්‍රේලියානු ඩොලර් මිලියන 20කට (රුපියල් කෝටි 240කට ආසන්න මුදලක්) ලබා දී තිබේ.

බිම්බොම්ම තහනම් කිරීමේ ජාත්‍යන්තර සම්මුතියට 2017 වසරේ දී ශ්‍රී ලංකාවට එකඟතාව පළ කර අතර මේ වසරේ ජුනි මස 01වනදා සිට එය ශ්‍රී ලංකාව තුළ ක්‍රියාත්මක වීමේ අරඹිණ.

2020වන විට බිම්බෝම්බ විලින් තොර රටක් බවට පත් වීමේ ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික බිම්බෝම්බ ක්‍රියාකාරී උපායමාර්ගයට ඇති කැපවීම පදනම් කරගනිමින් ශ්‍රී ලංකාව තැබූ මේ වැදගත් පියවර ඕස්ට්‍රේලියාවේ පැසසුමට ලක්වේ.


උපුටා ගැනීම දිනමිණ පුවත් පත ඇසුරෙනි

More News »