බොරැල්ල දෙසට අමතර මංතීරුවක්

Mar 07, 2018 09.13am
feature-top
රාජගිරිය ගුවන් පාළම් සේවා මාර්ග වලට සමගාමීව අතුරු මාර්ග වළ සිදුවන ඉදිකිරීම් කටයුතු හේතුවෙන් හෙට (08)  සිට උදෑසන කාලයේදී බොරැල්ල දෙසට අමතර මංතීරුවක් ක්‍රියාත්මක වන බව මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරීය පවසයි.

උපුටා ගැනීම දිනමිණ පුවත් පත ඇසුරෙනි

More News »