දුම්රිය තිරිංග පද්ධතිවල දෝෂ ගැන සාකච්ඡාවක්

Feb 14, 2018 09.53am
feature-top
දුම්රිය තිරිංග පද්ධතිවල පවතින දෝෂ ඇතුළු ගැටළු කිහිපයක් පිළිබඳ අද දිනයේ ප්‍රධාන ඉංජිනේරු බලවරයා සමඟ සාකච්ඡාවක් සිදුකිරීමට නියමිතයි.

දුම්රිය එංජින් රියදුරු සංගමයේ ලේකම් ඉන්දික දොඩංගොඩ සඳහන් කළේ සාකච්ඡාවෙන් අනතුරුව තම සංගමයේ මධ්‍යම කාරක සභාවේ සාමාජිකයින්ද එක්වී තවත් සාකච්ඡාවක් පැවැත්වීමට නියමිත බවයි.

අනතුරුව සියල්ල විශ්ලේෂණය කිරීමෙන් අනතුරුව ස්ථිර විසදුමකට පැමිණිමට නියමිත බව ද සදහන්.


උපුටා ගැනීම දිනමිණ පුවත් පත ඇසුරෙනි

More News »