මැතිවරණයට බස් රථ 1200ක්

Feb 03, 2018 10.36am
feature-top
මැතිවරණ රාජකාරී කටයුතු සඳහා බස් රථ 1200ක් මේ වන විට අයදුම් කර ඇතැයි ලංකා ගමනා ගමන මණ්ඩලය පවසයි.

ඡන්ද පෙට්ටි ප්‍රවාහනය ඇතුළු කටයුතු සඳහා බස් රථ අයදුම් කර ඇති බවයි එහි ප්‍රධාන මෙහෙයුම් අධිකාරී සරත් වල්ගම්පාය පැවසුවේ.

තවදුරටත් බස් රථ සඳහා අයදුම්පත් ලැබෙනු ඇති බව ද ඔහු සඳහන් කළේ ය.


උපුටා ගැනීම දිනමිණ පුවත් පත ඇසුරෙනි

More News »