විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශ අත්පොත නිකුත් කෙරේ

Jan 05, 2018 09.44am
feature-top
විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශ අත්පොත නිකුත් කර ඇති බව විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිසම පවසයි.

ඒ පසුගිය උසස් පෙළ විභාගයේ ප්‍රතිඵල මත විශ්වවිද්‍යාලවලට සිසුන් බඳවා ගැනීමේ අයැදුම් පත ඇතුළත් අත්පොතයි.

අද සිට ජනවාරි 26 වන දා දක්වා විශ්වවිද්‍යාල සඳහා ඔන්ලයින් ක්‍රමයෙන් පමණක් අයැදුම් පත් ඉදිරිපත් කළ යුතු අතර දී ඇති උපදෙස් කියවා නිසි පරිදි ඉන්ටර්නෙට් ඔස්සේ තම අයැදුම් පත යොමු කරන ලෙස විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිසම සිසුන්ගෙන් ඉල්ලීමක් කරයි.

මෙවර විශ්වවිද්‍යාල සඳහා බඳවා ගැනීමට අපේක්ෂිත ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාව 30500කි.

2017 උසස් පෙළ විභාගයෙන් සිසුන් 163,104 දෙනෙක් විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශයට සුදුසුකම් ලැබූහ.


උපුටා ගැනීම දිනමිණ පුවත් පත ඇසුරෙනි

More News »