කබීර් හා මලික් බැඳුම්කර කොමිසමට
Oct 11, 2017 10.42am

රාජ්‍ය ව්‍යවසාය සංවර්ධන අමාත්‍ය කබීර් හෂීම් සහ සංවර්ධන උපාය මාර්ග හා ජාත්‍යන්තර වෙළෙඳ අමාත්‍ය මලික් සමරවික්‍රම යන බැඳුම්කර ගනුදෙනු විමර්ශනය කෙරෙන ජනාධිපති කොමිසම හමුවේ මේ වන විට පෙනී සිට තිබේ.

ඔවුන්ට අද කොමිසම හමුවේ පෙනී සිටින්නැයි දන්වමින් ඊයේ සිතාසි නිකුත් කෙරිණි.

එම කොමිසම සඳහන් කළේ, බැඳුම්කර ගනුදෙනුවේදී සිදුවී ඇතැයි කියන මූල්‍ය අක්‍රමිකතාවක් සම්බන්ධයෙන් කරුණු විමසීම සඳහා ඔවුන් කොමිසම හමුවට කැඳවා ඇති බව ය.



(උපුටා ගැනීමක් නොමැත)

Ads here
340 x 60