අගමැති අද ව්‍යවස්ථා අතුරු වාර්තාව ඉදිරිපත් කරයි

Sep 21, 2017 11.25am
feature-top
නව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව පිළිබඳව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා මණ්ඩලයේ මෙහෙයුම් කමිටුව විසින් සකස් කරන ලද අතුරු වාර්තාව අද පෙරවරුවේ එම කමිටුවේ සභාපති අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා විසින් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කරනු ලැබීය.
 
නව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවක් සකස් කිරීම සඳහා ඇති කරන ලද ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා මණ්ඩලය අද(21)පෙරවරු 9.30 ට පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණයේ දී රැස් විය.
 
ව්‍යවස්ථා මෙහෙයුම් කමිටුව මඟින් පත් කළ අනු කමිටු 6 හි වර්තා සහ මහජන අදහස් විමසීමේ ලාල් විජයනායක වාර්තාව පදනම් කරගෙන මෙම අතුරු වර්තාව සකස් කර තිබේ.


දිවයින පුවත්පත ඇසුරෙනි

More News »