බෙල්ලන්විල ඇසළ පෙරහැර සිව්වැනි දිනය අද...
Aug 13, 2017 10.04am

මෙම මස 10 වැනිදා සිට 27 වැනිදා තෙක්‌ පැවැත්වෙන බෙල්ලන්විල රජමහා විහාරස්‌ථානයේ ඇසළ පෙරහැර පුෙණ්‍යාaත්සවයේ සිව්වන දිනය අදට (13 වැනිදාට) යෙදී ඇත. ඊට සමගාමීව සංවිධානය කරන සති පිරිත් දේශනයේ ආරම්භක දිනය අද (13 වැනිදා) යි.

බොරලැස්‌ගමුව අෙන්‍යාන්‍යාධාර සුබසාධක සමිතිය, බොරලැස්‌ගමුවේ සිටද විහාරස්‌ථ බෝධිරාජ කුලඟන සමිතිය විහාර මාවතේ සිට ද ගිලන්පස ද්‍රව්‍ය රැගෙන පැමිණෙන පෙරහැර දෙකකින් පසු සිදුකෙරෙන ගිලන්පස බුද්ධ පූජාවකින් අනතුරුව සති පිරිත් දේශනය සන්ධ්‍යා යාමයේදී ආරම්භ වේ.

(දිවයින පුවත්පත ඇසුරෙනි)

Ads here
340 x 60