තලෙයිමන්නාරම දුම්රිය මැදවච්චියට සීමාවෙයි
Jul 17, 2017 09.38am

කොළඹ කොටුව සිට තලෙයිමන්නාරම දක්වා දුම්රිය ධාවනය අද (17) සිට සතියක කාලයක් නතර කිරීමට දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව තීරණය කර ඇති බව වාර්තාවේ.

ඒ, මැදවච්චිය සහ චෙඩ්ඩිකුළම අතර ප්‍රදේශයේ පැරණි පාලමක් ඉවත් කර නව පාලමක් සවි කිරීම හේතුවෙන් බව දුම්රිය ගමනාගමන අධිකාරී විජය සමරසිංහ සඳහන් කර ඇත.

මේ මස (23) වනදා දක්වා මෙසේ දුම්රිය මාර්ගය තාවකාලිකව වසා දැමෙන අතර එම කාලය තුළ දුම්රිය ධාවනය සිදු වන්නේ කොළඹ කොටුවේ සිට මැදවච්චිය දක්වාත්, මැදවච්චියේ සිට කොළඹ කොටුව දක්වාත් පමණි.(දිනමිණ පුවත්පත ඇසුරෙනි)

Ads here
340 x 60