එජාපයේ මැති ඇමැතිවරුන්ගේ විදෙස් සංචාර අත්හිටුවන්න

Jul 07, 2017 09.03am
feature-top
එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ සියලුම මැති ඇමතිවරුන්ට විදෙස් සංචාර අත්හිටුවන ලෙස අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ලිපියක් මඟින් එම මන්ත්‍රීවරුන්ට දැනුම් දී ඇත.

මෙම වසර අවසාන වනතෙක් විදෙස් සංචාරවල නිරත වීම සිදුනොකරන ලෙසත් අත්‍යවශ්‍ය විදෙස් සංචාර ඇත්නම් ඒ පිළිබඳ සති තුනකට පෙර තමන් වෙත දැනුම් දෙන ලෙසත් එම ලිපියේ සඳහන් වේ.

රජයේ ඉදිරි කටයුතු කාර්යක්ෂමව හා ප්‍රමුඛතාවයෙන් යුතුව ඉටුකිරීමට කැපවන ලෙසත් අගමැතිවරයා තවදුරටත් දැනුම් දී ඇත.



දිනමිණ පුවත්පත ඇසුරෙනි

More News »