ඩෙංගු වලට මුහුණදෙන්න ජාතික රෝහල සූදානම්

Jul 03, 2017 10.02am
feature-top
ජාතික රෝහලේ අධ්‍යක්ෂ වෛද්‍ය අනිල් ජාසිංහ

ඩෙංගු රෝගීන්ට ප්‍රතිකාර කිරීම සඳහා වූ වාට්ටු පහසුකම් කොළඹ ජාතික රෝහලේ මේ වන විට වැඩිදියුණු කර ඇති බව එහි අධ්‍යක්ෂ වෛද්‍ය අනිල් ජාසිංහ මහතා පවසයි.

ඕනෑම උණ රෝගියකුට රෝහලට ඇතුළත්ව ප්‍රතිකාර ලබා ගත හැකි බව ද ඒ මහතා පැවැසුවේය. අයි.ඩී.එච්. රෝහල, කළුබෝවිල රෝහල යනාදි රෝහල් උණ රෝගීන්ගෙන් මේ වන විට පිරී ගොස් ඇති අතර කොළඹ අවට රෝගීන්ට ප්‍රතිකාර ලබා ගැනීමට ජාතික රෝහලට ඇතුළත් විය හැකි බව ද ඒ මහතා අවධාරණය කරයි.

ඩෙංගු රෝගීන්ට ප්‍රතිකාර කිරීම සඳහා අවශ්‍ය මානව හා භෞතික සම්පත් රෝහල තුළ වැඩිදියුණු කරමින් පවතින බවත් උණ රෝගීන් 200 ක් පමණ දිනකට රෝහලට ඇතුළත්ව ප්‍රතිකාර ලබන බවත් ඒ මහතා පැවැසුවේය.

වෙනත් රෝහල්වල පවතින තදබදය අඩු කිරීම සඳහා ජාතික රෝහලේ වාට්ටු පහසුකම් වැඩිදියුණු කර ඇති අතර රෝහලේ වෛද්‍ය වාට්ටු 15 ක ඩෙංගු රෝගීන්ට ප්‍රතිකාර කිරීමට වෙනම ඇඳන් දමා ඇති බව ද ඔහු ප්‍රකාශ කළේය.

රට පුරා ඩෙංගු රෝගීන් 71, 000 කට අධික සංඛ්‍යාවක් සහ මරණ 200 කට අධික සංඛ්‍යාවක් වාර්තා වී ඇති බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය පවසයි. ඩෙංගු රෝගීන්ගෙන් සියයට 40 කට වැඩි සංඛ්‍යාවක් වාර්තා වී ඇත්තේ කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙනි

දිනමිණ පුවත්පත ඇසුරෙනි

More News »