නවක සිසුන් බඳවා ගන්න එපා රජයෙන් උපදෙස්

May 15, 2017 09.33am
feature-top
පෞද්ගලික වෛද්‍ය අධ්‍යාපනය සහ සයිටම් ආයතනය විධිමත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් රජය ගෙන ඇති ප්‍රතිපත්තිමය තීරණ ක්‍රියාත්මක කරන තෙක් නවක සිසුන් බඳවා ගැනීම අත්හිටුවන්නැයි සයිටම් ආයතනයෙන් රජය ඉල්ලීමක් කර ඇතැයි මහාමාර්ග හා උසස් අධ්‍යාපන ඇමැති ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා පවසයි.  විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිසම හා උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය හරහා රජය මෙම ඉල්ලීම කළ බව කිරිඇල්ල මහතා කියයි.

“ඒ සම්බන්ධයෙන් සයිටම් ආයතනයෙන් යහපත් ප්‍රතිචාරයක් මේ සතිය තුළ බලාපොරොත්තු විය හැකි යැයිද උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයා කියයි. සයිටම් ආයතනය ඇතුළු වෛද්‍ය අධ්‍යාපනයට ආයෝජනය කරන ආයතන කොළඹ කොටස් වෙළෙඳපොළේ ලැයිස්තු ගත කිරීම, මෙම ආයතනවල අධ්‍යාපනය හා පරිපාලනය ඉහළ ප්‍රමිතියකින් පවත්වාගෙන යෑම සඳහා පාලක මණ්ඩල පත් කිරීම, නෙවිල් ප්‍රනාන්දු රෝහල රජයට පවරා ගෙන ශික්ෂණ රෝහලක් බවට පත් කිරීම, පෞද්ගලික වෛද්‍ය විද්‍යාල සඳහා ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රමාණය වැඩි කිරීම ඇතුළු පියවර රැසක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට රජය ප්‍රතිපත්තිමය වශයෙන් තීරණයක් ගෙන ඇති නිසා ඒ සඳහා යම් කාල සීමාවක් අවශ්‍ය බව ඇමැතිවරයා සඳහන් කරයි.

විශේෂයෙන් ම නෙවිල් ප්‍රනාන්දු රෝහල රජයට පවරා ගැනීම කඩිනම් කළයුතු බවත්, ඉදිරි මාස දෙක ඇතුළත එම කටයුත්ත කිරීමට බලාපොරොත්තු වනබවත් ඇමැතිවරයා පවසයි.


දිනමිණ පුවත්පත ඇසුරෙනි

More News »