ආයෝජනවලට දිරිදෙන බදු ප්‍රතිපත්තියක්

May 15, 2017 09.32am
feature-top
මුදල් ඇමැති

ජනතාවට අධික බදු බර පැටනොවන ආකාරයේ සරල බදු ක්‍රමයක් සහ නව ආයෝජනවලට දිරිදෙන බදු ප්‍රතිපත්තියක් නව දේශීය ආදායම් පනතින් රටට හඳුන්වා දෙන බව මුදල් ඇමැති රවී කරුණානායක මහතා ප්‍රකාශ කෙළේය.

දැනට විවිධ අනුපාත යටතේ පුද්ගලයින්ගෙන් සමාගම්වලින් අයකරන බදු අනුපාත හැකි තරම් සරල කිරීම, නව ආයෝජනවලට ලබාදෙන බදු නිදහස් කිරීම්, දීමනා වැඩිකිරීම නව පනතින් සිදුකරන බවද මුදල් ඇමැතිවරයා කීය.

දැනට සමාගම්වලින් අයකරන සමාගම් බදු අනුපාත කිහිපයක් වෙනුවට බදු අනුපාත තුනක් රටට හඳුන්වා දී තිබේ.

ඒ අනුව සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකයින්ගෙන් සැදුම්ලත් සමාගම්වලින් අයකරන ආදායම් බදු අනුපාතය සියයට 14 කි.

බැංකු, මූල්‍ය සහ රක්ෂණ ආදිය මෙන්ම නිෂ්පාදන, වෙළෙඳාම යන අංශවලින් අයකරන බදු අනුපාතය සියයට 28 කි. ඉහළ බදු අනුපාතයක් අයකරනුයේ මධ්‍යසාර, දුම්කොළ, ඔට්ටු සහ සූදු ව්‍යාපාර සඳහාය. එහි අනුපාතය සියයට 40ක් බව මුදල් ඇමැතිවරයා කීය.

මුදල් ඇමැතිවරයා මේ බව කියා සිටියේ ඊයේ (14) දහවල් මුදල් අමාත්‍යාංශයේ පැවැති විශේෂ මාධ්‍ය හමුවට එක්වෙමිනි.

නව ආදායම් පනත මඟින් සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායන්, භාණ්ඩ හා සේවා අපනයන, දේශීය තොරතුරු තාක්ෂණ කර්මාන්තය, ගෘහ භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය, අධ්‍යාපන, සංචාරක, ධීවර හා වැවිලි කර්මාන්තය, පුනර්ජනනීය බලශක්ති, විදේශීය සේවාදායකයින්ට නැව් බඩු ගෙනයෑමේ පහසුකම් සැලසීම, සේවක භාර අරමුදල්, අර්ථසාධක අරමුදල්, විශ්‍රාම අරමුදල්, සේවාන්ත අරමුදල් සහ පුණ්‍යායතනවලින් අයකරනුයේ සියයට 14 ආදායම් බදු අනුපාතිකයකි. සමාගම් ආදායම් බදු නිදහස් කිරීම් යටතේ කොළඹ මූල්‍ය නගරයේ ව්‍යාපෘතිය ආශ්‍රිත ක්‍රියාකාරකම්, තොරතුරු තාක්ෂණය, රත්තරන් මැණික් සහ ස්වර්ණාභරණ අපනයනයන් ඇතුළු බොහෝ දේවලින් බදු අය කිරීම් නිදහස් කොට ඇත.

ඊට අමතරව කාබනික පොහොර නිෂ්පාදනය, ඝන අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණය, කෘෂිකර්මාන්තය, කුකුළු ගොවිපොළ සහ කිරි නිෂ්පාදනය මැදි ආදායම් නිවාස සැපයීම ඇතුළු කටයුතුවලින් ආදායම් බදු අය නොකරෙනු ඇත.දිනමිණ පුවත්පත ඇසුරෙනි

More News »