මා සිටින තුරු බුදුදහමට ප්‍රමුඛ තැන එහෙමමයි....

May 14, 2017 10.10am
feature-top
තමා ජනාධිපති තනතුරේ සිටින තුරු බුදුදහමට හිමි ප්‍රමුඛ ස්‌ථානය අහිමි වීමට කිසිදු ලෙසකින්වත් ඉඩ නොදෙන බව ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මහතා 'ඉරිදා දිවයින සංග්‍රහය'ට විශේෂ ප්‍රකාශයක්‌ කරමින් පැවැසීය. 'බුදුදහමට ප්‍රමුඛස්‌ථානය නොදෙයි' යනුවෙන් ඉකුත් දිවයින ඉරිදා සංග්‍රහයේ පළවූ මුල් පුවත සම්බන්ධයෙන් කරුණු පැහැදිලි කරමින් ජනාධිපතිවරයා ඉහත සඳහන් ප්‍රකාශය කළේය.

දිවයින පුවත්පත ඇසුරෙනි

More News »