සයිටම් විවාදය 9 වැනිදා

Mar 05, 2017 09.42am
feature-top
මාලබේ පෞද්ගලික වෛද්‍ය විද්‍යාලය හෙවත් "සයිටම්" ආයතනය පිළිබඳව පාර්ලිමේන්තු විවාදය ලබන නව වැනිදා පැවැත්වීමට නියමිතය.

ජනතා විමුක්‌ති පෙරමුණ විසින් මෙම විවාදය යෝජනා කර ඇති අතර එදින පෙරවරු 11.30 සිට 6.30 දක්‌වා කල් තැබීමේ යෝජනාවක්‌ ලෙස විවාදයට ගනු ඇත.

ඊට අමතරව විවාදයට තුඩු දුන් ශ්‍රී ලංකා තිරසර සංවර්ධන පනත් කෙටුම්පත ලබන 8 වැනි දින විවාදයට ගැනීමට නියමිතය. ජාතික ප්‍රතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍යාංශය විසින් පනත් කෙටුම්පත පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කෙරේ.

දිවයින පුවත්පත ඇසුරෙනි

More News »