බැඳුම්කර ගැසට් නිවේදන නිකුත් කිරීම ඇරඹුවේ කවදාද

Mar 03, 2017 10.04am
feature-top
වහා වාර්තාවක් දෙන්නැයි අගමැති මහ බැංකුවට කියයි

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකු බැඳුම්කර නිකුත් කිරීමේදී සියලු විනිමය හුවමාරුවලට අදාළව වසර අවසානයේ ගැසට් නිවේදන නිකුත් කිරීමේ ක්‍රමවේදය ආරම්භ කළේ කවදා සිට දැයි වාර්තා කරන ලෙස අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවට දැනුම් දී ඇත.

අදාළ ක්‍රමවේදය අනුගමනය කරමින් නිකුත් කෙරුණු භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර පිළිබඳ සවිස්තර වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරන ලෙසත් අගමැතිවරයා මහ බැංකුවට දැනුම් දී තිබේ.

නිල නොවන මට්ටමින් මේ වන විට අනාවරණය කර ඇති ආකාරයට වසර පුරාම බැඳුම්කර නිකුත් කර වසර අවසානයේ ගැසට් නිවේදන නිකුත් කර ඇත්තේ 1990 සිට බව වුවද එය ස්ථිරවම ප්‍රකාශ කිරීමට ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව අපොහොසත්ව සිටියි.

මේ තත්ත්වය යටතේ වසර අවසානයේදී බැඳුම්කර නිකුතුවට අදාළව ගැසට් නිවේදනය නිකුත් කිරීමට හේතු වූ කරුණු සහ ඊට පදනම් වූ මාර්ගෝපදේශ පිළිබඳ සියලු විස්තර ලබාදෙන ලෙස අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා මහ බැංකුවට උපදෙස් දී තිබේ.


දිනමිණ පුවත්පත ඇසුරෙනි

More News »