පොඩි පොල් ගෙඩි 80 පනී.. පොල් තෙල් 300 පනී..

Feb 26, 2017 09.28am
feature-top
මේ වන විට දේශීය වෙළෙඳ පොළේ පොල් තෙල් මිල ශීඝ්‍රයෙන් ඉහළ ගොස් ඇත.

රට පුරා බොහෝ ප‍්‍රදේශවල දැක්වෙන්නේ පොල් තෙල් ලීටරයක් රුපියල් 300 ඉක්වමු මිලකටයි.

සාමාන්‍ය ප‍්‍රමාණයේ පොල් ගෙඩියක්ද රුපියල් 80 ඉක්මවු මිල මට්ටමේ පවතී. බොහෝ ප‍්‍රදේශයන්හි ගාන ලද පොල් ග‍්‍රෑම් ගණනට අලෙවි කරනු දැකිය හැකිය.

පොල් මිල පාලනය සදහා රජය විසින් පොල් තෙල් හා ෆාම් තෙල් මෙට්‍රික් ටොන් 40,000 බැගින් ආනයනයට අනුමැතිය දී ඇත.
February 26, 2017 at 8:02 am | lanka C news | ලංකා සී නිවුස්
පොඩි පොල් ගෙඩි 80 පනී.. පොල් තෙල් 300 පනී..

මේ වන විට දේශීය වෙළෙඳ පොළේ පොල් තෙල් මිල ශීඝ්‍රයෙන් ඉහළ ගොස් ඇත.

රට පුරා බොහෝ ප‍්‍රදේශවල දැක්වෙන්නේ පොල් තෙල් ලීටරයක් රුපියල් 300 ඉක්වමු මිලකටයි.

සාමාන්‍ය ප‍්‍රමාණයේ පොල් ගෙඩියක්ද රුපියල් 80 ඉක්මවු මිල මට්ටමේ පවතී. බොහෝ ප‍්‍රදේශයන්හි ගාන ලද පොල් ග‍්‍රෑම් ගණනට අලෙවි කරනු දැකිය හැකිය.

පොල් මිල පාලනය සදහා රජය විසින් පොල් තෙල් හා ෆාම් තෙල් මෙට්‍රික් ටොන් 40,000 බැගින් ආනයනයට අනුමැතිය දී ඇත.

දිනමිණ පුවත්පත ඇසුරෙනි

More News »