සයිටම් වෛද්‍ය පීඨයට අමාත්‍යාංශයෙන් යෝජනා මාලාවක්

Feb 14, 2017 09.04am
feature-top
වර්තමාන වෛද්‍ය උපාධි වැඩසටහන පිළිබඳ උසස් අධ්‍යාපන හා මහාමාර්ග අමාත්‍යාංශය කාලීන සමාලෝචනයක් කෙරෙන තෙක් එම පීඨයට වෛද්‍ය සිසුන් ඇතුළත් කර ගැනීම මාස 6ක කාලසීමාවක් සඳහා අත්හිටුවන ලෙස ‍සයිටම් පරිපාලනයට යෝජනා කිරීමට උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය තීරණය කර ඇත

අමාත්‍යාංශය මෙම තීරණය ගනු ලැ‍බුවේ ඊයේ (13) උසස් අධ්‍යාපන හා මහාමාර්ග අමාත්‍යාංශයේ පැවැති විශේෂ සාකච්ඡාවකින් අනතුරුවය.

උසස් අධ්‍යාපන හා මහාමාර්ග අමාත්‍ය ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැති මෙම සාකච්ඡාවට උසස් අධ්‍යාපන රාජ්‍ය අමාත්‍ය මොහාන් ලාල් ග්‍රේරු, අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් ඩී. සී. දිසානායක, විශ්වවිද්‍යාල කොමිසන් සභාවේ සභාපති මහාචාර්ය මොහාන් ද සිල්වා සහ විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිසන් සභාවේ උප සභාපති මහාචාර්ය පී. එස්. එම්. ගුණරත්න යන මහත්වරුන් සමස්ත වෛද්‍ය පීඨ අටෙහි පීඨාධිපතිවරුන් සහ නියෝජිතවරුන් සහභාගි වූහ.

මාස 6කට සයිටම් ආයතනය සඳහා වෛද්‍ය සිසුන් ඇතුළත් කිරීම අත්හිටුවීමට අමතරව අවසන් එම්.බී.බී.එස්. විභාගය සමත් සහ සයිටම් ශිෂ්‍යයන් ‍ශල්‍ය වෛද්‍ය විද්‍යාව, වෛද්‍ය විද්‍යාව, නාරිවේදය සහ ප්‍රසව විද්‍යාව සහ ළමා වෛද්‍ය වේදය පිළිබඳ එක් එක් ක්ෂේත්‍ර සඳහා මාසයක් බැගින් රජයේ රෝහලක වැඩිදුර සායනික පුහුණුවක් ලබාගත යුතු බවට සහ ඉහත කී සායනික පුහුණු කාලය අවසානයේ දී ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සභාව විසින් පවත්වනු ලබන බලපත්‍රය ලබාදීමේ විභාගයේ එම සිසුන් සමත්විය යුතුම බවට යෝජනා කිරීමටත් තීරණය විය.

මීට අමතරව එළඹෙන මාස 6ක කාලපරිච්ඡේදය ඇතුළත දී උසස් අධ්‍යාපන හා මහාමාර්ග අමාත්‍යාංශය, විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිසන් සභාව, ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සභාව සහ අනෙකුත් පාර්ශ්වකරුවන් විසින් රජයේ නොවන වෛද්‍ය අධ්‍යාපනයට අදාළ කරගත හැකි මෙහෙයුම් ක්‍රියාපටිපාටියක් සකස් කිරීමට කටයුතු කරනු ඇත.

අවසාන වශයෙන් ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සභාව සමඟ ඉහත කී යෝජනා පිළිබඳ සාකච්ඡා කිරීමට පීඨාධිපතිවරු මෙහි දී එකඟවූහ.දිනමිණ පුවත්පත ඇසුරෙනි

More News »