අනවශ්‍ය විදුලි පහන් නිවා විදුලිය සුරකින්න

Jan 21, 2017 09.24am
feature-top
පෞද්ගලික ව්‍යාපාර සහ ආයතනවල ප්‍රචාරණ හා අලංකරණ කටයුතු සඳහා භාවිතා කරනු ලබන විදුලි පහන් නිවා දමමින් විදුලි බලය අරපිරිමැස්මෙන් භාවිතා කිරීමට එක්වන ලෙස ජනාධිපතිතුමා සියලු පෞද්ගලික ආයතනවලින් ඉල්ලීමක් කරයි. ඉදිරියේදී මතුවිය හැකි නියං තත්ත්වය සමඟ විදුලිබල අර්බුදයකට මුහුණදීමට සිදුවන අතර දැන් සිටම  විදුලිය අරපිරිමැස්මෙන් භාවිතා කිරීම සියලු දෙනාගේම වගකීමක් බවද ජනාධිපතිතුමා පෙන්වා දෙයි.

රාත්‍රී කාලයේ සිය ප්‍රචාරණ කටයුතු සඳහා බොහෝ පෞද්ගලික ආයතනවල භාවිතයට ගන්නා දැන්වීම් පුවරු සහ අනෙකුත් අලංකරණ විදුලි පද්ධති සඳහා විදුලිය විශාල වශයෙන් වැය වන අතර එය සීමා කිරීම තුළින් රටේ විදුලි පරිභෝජනයෙන් සැලකිය යුතු ප්‍රමාණයක් ඉතිරි කැර ගැනීමට හැකියාව ලැබෙන බැවින් නියං තත්ත්වය පහව යන තුරු විදුලිය අරපිරිමැස්මෙන් භාවිතය පිළිබඳ ගෙන යන වැඩපිළිවෙළට ‍ලබාදෙන සහයෝගයක් වශයෙන් මෙම පියවර ගන්නා ලෙස ද සියලු දෙනාගෙන් ජනාධිපතිතුමා වැඩිදුරටත් ඉල්ලා සිටී.දිනමිණ පුවත්පත ඇසුරෙනි

More News »