භූමිතෙල් මිල රු. 5කින් බස්‌සයි
Jan 11, 2017 09.10am

භූමිතෙල් ලීටරයක මිල ඊයේ (10 දා) මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි රු. 5 කින් අඩු කර ඇත.

මේ අනුව දැනට රු. 49 ක්‌ වන භූමිතෙල් ලීටරයක මිල රු.44 දක්‌වා අඩු වේ.

අයවැය මගින් භූමිතෙල් ලීටරයක මිල රු. 5 කින් ජනවාරි මාසයේ සිට අඩුකරන බව ප්‍රකාශ කර තිබූ අතර ඒ අනුව මේ මිල අඩු කිරීම සිදු කළ බව මුදල් අමාත්‍යාංශය කියයි.(දිනමිණ පුවත්පත ඇසුරෙනි)

Ads here
340 x 60