පියකරු උදවු ඉල්ලයි

Nov 14, 2018 09.23am
feature-top
කුරුං ගුරුං කිව්වම නොදන්න කෙනෙක් නැහැ. කෝපි කඩේ නාට්‍ය සමඟ රටම හඳුනාගත්ත මේ චරිතය ගැන පසුගියදා මාධ්‍යවලින් හිතාගන්න බැරි ප්‍රචාරයක් ගෙන ගියා. ඒ කුරුං ගුරුං හෙවත් කේ. ඒ පියකරු අසනීපයෙන් බව බොහෝ අය දන්නවා. ඉතින් පියකරු ඔහුගේ බෙහෙත්වලට අවශ්‍ය මුදල් හොයා ගන්න නගරෙන් නගරෙට ගිහින් මුදල් එකතු කරනවා.

ඇත්ටම මේ සිද්ධිය දැක්ක බොහෝ දෙනෙක් කම්පා වෙලා පියකරු මහත්තයා ගැන අපෙන් විවිධ ප්‍රශ්න අහන්න ගත්තා. ඒ නිසා අපිත් ඇයි මෙහෙම වුණේ කියන එක ගැන ඔහුගෙන්ම අහල දැන ගන්න කතා කළා.

මම අසනීප තත්ත්වයේ ඉන්නෙ. ඒ සඳහා යන බෙහෙත් හේත් ගන්න තමයි මෙහෙම කරන්න සිදු වුණේ. මගේ තත්ත්වය තේරුම් ගත්ත කවුරුන් හෝ පුද්ගලයකු හරි කණ්ඩායමක් හරි ඉන්නව නම් උදව් කරන්න කියල ඉල්ලා සිටිනවා.උපුටා ගැනීම සිළුමින පුවත් පත ඇසුරෙනි

More News »