රොෂානා ඔන්ඩච්චිට මංගල සීනු

Jul 07, 2018 11.54am
feature-top
උත්තම පුරුෂ , සිඳූ ටෙලි නාට්‍යවලින් මේ දිනවල ප්‍රේක්ෂක ආකර්ෂණය දිනාගෙන සිටින රොෂානා ඔන්ඩච්චි විවාහ වෙන්න සූදානම් වෙමින් ඉන්නවා කියල අපි එක්ක කිව්වේ ඇයමයි. ජීවිතයේ වෙනසක් කරන්න හදන්නේ කියලා හිනා වුණා.

ඒ කියන්නේ විවාහ වෙන්නද හදන්නේ.

‘‘ඔව් ඔව්.‘‘

කලාවට සම්බන්ධ අයෙක්ද ?

‘‘අනේ නැහැ සල්ලි තියෙන මහා පොහොසත් කෙනෙක් නෙවෙයි අහිංසක මනුස්සයෙක්. ඒ කියන්නේ ළඟදීම ජීවිතේ වෙනස් වෙනවා.‘‘

ඔව් ඔව් ළඟදීම වෙනස් වෙනවා. තව ටිකක් කිට්ටු කරලම කියන්නම්. එතකොට කලා කටයුතු කොහොමද ?

‘‘හතර කණුව එන්න තියෙනවා. තවත් නිර්මාණ කිහිපයකට ආරාධනා ලැබුණා.‘‘


උපුටා ගැනීම සිළුමින පුවත් පත ඇසුරෙනි

More News »