නිරෝෂා ටෙලිනාට්‍ය සංගීත අධ්‍යක්ෂණයට
Oct 09, 2017 09.59am

නිරෝෂා විරාජිනී කිව්වම ඇය කවුරුත් හොඳින් හඳුනනවා. නිරෝෂා ලංකාවේ ගීත කලාවේ සිටින ප්‍රවීණතම ගායිකාවක්.
ඇයට සංගීතය හැමදාමත් අපූරු අත්දැකීම් ගොන්නක එකතුවක් වුණා. මේ වතාවෙ නිරෝෂා සංගීතය ඔස්සේ අලුත්ම පියවරක් ඉදිරිපිට තැබූ පුවතක් අපිට දැනගන්නට ලැබුණා.
ඒ තමයි ඇය පළමු වතාවට ටෙලිනාට්‍ය සංගීත අධ්‍යක්ෂවරියක ලෙස දොරට වැඩීම. මීට පෙර ඇය චිත්‍රපට සංගීත අධ්‍යක්ෂණයෙන් ඉදිරියට ගියා. නි‍රෝෂා හා හාපුරා කියා ටෙලිනාට්‍ය සංගීත අධ්‍යක්ෂවරියක ලෙස දොරට වඩින්නේ මාධ්‍යවේදිනී බුද්ධිනී ජයවර්ධන ලියූ ‘මේ මමයි’ නවකතාව ඔස්සේ පුංචි තිරයට නැඟුණු ‘මේ මමයි’ ටෙලිනාට්‍ය තේමා ගීතයට සංගීතය අධ්‍යක්ෂණය කරමින්. සංගීත කලාව ඔස්සේ ඉදිරියට ම යන නිරෝෂා විරාජිනීට තවතවත් ටෙලිනාට්‍ය සංගීත අධ්‍යක්ෂණයට හැකි ‍බව කියා අපිත් සුබ පතමු.‍ 


(සිළුමිණ පුවත්පත ඇසුරෙනි)

Ads here
340 x 60